Ett exempel är projektet Ren Ostkust som omfattar Kalmar läns kustkommuner, Valdemarsvik och Söderköping samt samordnas av Västerviks kommun. Med hjälp av en app och en interaktiv karta är det enkelt för alla att markera var det behöver städas eller var man själv redan städat – eller att bjuda in till en gemensam städaktivitet. Det gör det enkelt för alla att bidra till en renare kust!

Frida Solli, hållbarhetspedagog i Västerviks kommun berättar:

- Ren Ostkust har utvecklats ur ett strandstädarprojekt som startade 2012 på Västkusten. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och är ett samarbete mellan Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Söderköping, Torsås, Valdemarsvik och Västervik. Utöver att kartan och appen underlättar för alla som hjälper till att städa blir det också enkelt för kommunerna att ta hand om skräpet som plockats upp. Vi får också värdefull information om hur mycket skräp som plockas över tid. Allt upplockat skräp räknas!

Infracontrol Online förenklar hanteringen

Appen ”Ren Ostkust” är kostnadsfri och finns att hämta på Google Play och AppStore. Men man kan även hitta kartan på webben här.

- Appen underlättar för alla som vill städa genom den lättanvända kartan och genom att det är enkelt att dokumentera städinsatsen med text och bilder, till exempel om man hittar miljöfarligt avfall eller döda djur, säger Frida Solli.

För kommunerna som ingår i samarbetet är det enkelt även på ”insidan”, där Infracontrol Online används för att ta emot och hantera de ärenden som rapporteras.

- Vi tar emot informationen och vidarebefordrar den till de som ansvarar för renhållningen, vilket i huvudsak är kommunerna eller deras renhållningsentreprenörer, berättar Frida Solli.

Naturum Västervik är samordnare för strandstädning och kan även hjälpa till att arrangera städinsatser. Där finns även utrustning för strandstädning att hämta, såsom påsar, sopsäckar, engångshandskar och plockpinnar. Dessutom finns gratis sopsäckar och påsar för strandstädning att hämta på ett antal andra platser i kommunen, se Västerviks hemsida.

Ren Ostkust app.
Ren Ostkust app.

Alla kan hjälpa till!

Marint skräp har blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Arbetet med strandstädning utförs av kommunernas egen personal, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer samt inte minst alla frivilliga privatpersoner och föreningar.

Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, har själv varit med i olika strandstädningsaktiviteter tillsammans med scouterna i Kode Scoutkår.

- Att strandstäda handlar inte bara om att plocka upp det mest uppenbara, säger Jonas. Det gäller att också se alla de mindre föremålen som t.ex. kapsyler, små delar av plastpåsar, sugrör och rester från tampar. Dessa föremål, bland många andra, utgör en fara inte minst för havslevande fåglar och djur.

Jonas och hans scouter har själva haft mycket nytta av Västkuststiftelsens Strandstädarkartan.

- Appen har gjort det lättare för strandstädare att markera var det är städat och var säckarna är placerade så att de blir hämtade, säger Jonas.

Han berättar vidare att det också är enkelt att lägga upp en aktivitet och uppmuntra andra att delta. Sist men inte minst underlättar det för alla som ser en strand eller vik som behöver städas att markera detta.