Vad är det bästa med att jobba hos oss?

Jag har trevligt på jobbet. Jag är övertygad om att de flesta tycker likadant.

Varför ska man jobba hos oss?

Vi har duktigt folk och trevligt folk inom hela allmän K. Vi hjälps åt och vi tar även hjälp från andra kontor. Det går särskilt bra nu när vi kan samarbeta via Teams. 

Varför är Sitowise ett bättre alternativ?

Vågar utmana konkurrenterna.

På vilket sätt tycker du att yrket bidrar till hållbarhet?

Frågan har på senare år blivit viktig. Byggbranschen har en stor andel av den totala miljöbelastningen.

Idag finns en stor medvetenhet i branschen och vilja att minska belastningen. Den stora förändringen mot tidigare år är att trä används i betydligt större volymer än tidigare.