Vem är du, berätta mer om dig själv och din karriär på TFIP?

Jag har jobbat heltid på TFIP sedan jag tog examen från KTH för tre år sedan men har innan dess jobbat extra både på Göteborgs- och Stockholmskontoret. Jag är uppvuxen på Orust på västkusten och spenderar därför gärna tid på Göteborgskontoret då och då. Under dessa år har jag varit projektingenjör i Förbifart Stockholm, FSE903, och Järnvågen och haft rollen som anbudssamordnare. Sedan ett år tillbaka arbetar som projektingenjör, eller Ping som vi och Trafikverket kallar det, i projekt Getingmidjan här i Stockholm.

Hur ser din vardag ut som konsult?

Jag har en roll som projektingenjör i beställarorganisationen för Getingmidjan inom huvuddel Anläggning. Projektet är i sluttampen vilket innebär en flertalet arbetsuppgifter för min del. Jag arbetar bland annat med ekonomiuppföljning, både vad gäller Trafikverkets entreprenör och konsult, samt hanterar fakturor, prognoser, underrättelser och protokoll.

Vad tror du är viktigt för att känna tillhörighet till teamen på TFIP när du jobbar externt?

Allra viktigast tror jag är kontinuerliga mötespunkter som veckomöten, fikastunder och andra kul aktiviteter. Jag sitter ute hos kund majoriteten av veckan men har valt att jobba från TFIP:s kontor på fredagar för att träffa alla härliga kollegor. BTB, som också är en del av Sitowise Sverige och som vi delar kontor med här i Stockholm, har en bra tradition med kontinuerliga AW:s och det är perfekta tillfällen att umgås och ha kul tillsammans.

Slutligen. Vad är det bästa med din roll idag?

Det bästa med min roll är att jag jobbar tillsammans med ett riktigt härligt gäng och med arbetsuppgifter jag trivs med! Dessutom så är Trafikverket en intressant kund att jobba med och Getingmidjan ett kul projekt. Jag tycker också att resan vi är på mot att bli Sitowise Sverige är intressant och jag är nyfiken på vart det kommer leda oss.