Det händer grejer hos oss! Vi är mycket glada att under 2021 ha öppnat kontor i Malmö med Dragan Neskovski i spetsen. Dragan arbetar som avdelningschef och BIM-strateg. Här berättar han mer om sitt jobb och sin erfarenhet inom branschen.

Hur valde du ditt yrke?

Jag valde mellan att bli Arkitekt och Byggingenjör. Jag landade i byggnadsingenjör i och med att jag såg större variationsmöjligheter med det valet. Intresset för Arkitektur fanns hela tiden och jag började min karriär på ett Arkitektkontor där jag projekterande. Efter 7 år på 2 olika arkitektkontor uppstod ett större intresse kring programvaror för byggingenjörer och arkitekter i allmänhet och i synnerhet hur man effektiviserar byggbranschen. Som BIM-Strateg har jag arbetat mer eller mindre de senaste 10 åren.

Vad är mest spännande med ditt jobb?

Jag har startat upp ett kontor i Malmö där jag bygger en blandad grupp inom disciplinerna BIM, VVS och El. Jag har tidigare erfarenhet av att bygga en BIM-Grupp på ett annat bolag och ser nu fram emot att ta även ta mig ann disciplinerna VVS och El vilket är väldigt spännande.

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

Trotts att det finns ett stort behov av effektivisering av byggbranschen så är det en väldigt konservativ bransch. Det är en utmaning att ge sig på en del bolag som vill arbeta som de alltid gjort. Vi har dock kommit en bra bit på vägen det senaste decenniet och fler och fler inser värdet i att ta nästa steg i sin digitaliseringsresa.

Hur har BIM utvecklats under tiden?

Nu har jag varit med ett tag och det har gått från att man pratar om BIM till att man faktiskt nyttjar det i projekt och förvaltning. Resan från papper till BIM har varit lång där ”CAD” är mellansteget. Det är ett betydligt större steg från CAD till BIM än det var från Papper till CAD.

Berätta lite om AutoCAD utbildning som du har nyligen genomfört:

AutoCAD är en grund som är användbar för de flesta discipliner. Det är ofta ett nödvändigt steg innan man börjar med BIM-programvaror. Behovet för AutoCAD utbildningar finns fortfarande och är ett erbjudande som vi på Sitowise har.

Berätta lite om ett projekt som du jobbar på nu:

Ett väldigt intressant projekt som jag arbetar med just nu är att jag ser över projekteringen på ett större bolag inom VA-industrin. Arbetet går ut på att jag intervjuar nyckelpersoner som arbetar på bolaget. Med hjälp av dessa intervjuer analyserar jag bolagets process och system och kommer med rekommendationer för en effektivare projektering.

Hur trivs du att jobba på TFIP/Sitowise?

Jag har genom åren arbetat på flera olika bolag av varierande storlek. Sitowise är ett mindre och det har sina för och nackdelar. Jag ser det mest positivt där jag får en större möjlighet att påverka både bolaget och kontoret i Malmö som jag startat upp. Sitowise håller på att formas med sina visioner som jag ser fram emot att vara en del av.