Digitalisering är inbyggt i vårt sätt att jobba på Sitowise i Sverige och vi kan bidra med bättre lösningar som gör våra städer smartare.

Det är bland annat därför vi kallar oss ”The Smart City Company”.

Tanken om att digitala lösningar är en väg till ett mer hållbart samhälle ligger i vårt DNA genom det välrenommerade bolaget Infracontrol. Vi har under lång tid erbjudit IT-lösningar för samhällets infrastruktur och kan därför se effekten av hur vi bidrar till ett bättre fungerande samhälle.

Med vårt speciella intresse för användbarhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människan i stället för tvärtom. Våra systemlösningar bidrar till en mer intelligent infrastruktur som resulterar i höjd säkerhet, minskad miljöbelastning, förbättrad arbetsmiljö och ett bättre utnyttjande av samhällets investeringar.

Vi är stolta över vår förmåga att bidra till en mer hållbar framtid – men för att kunna fortsätta att erbjuda ett bättre alternativ på lösningar tvingar vi oss att hela tiden reflektera och sträcka oss lite längre. På så sätt kan vi vara i framkant och ställa vår expertis till förfogande till våra kunder.

Infracontrol Online

Infracontrol Online är vår unika molntjänst som ger full kontroll över samhällets infrastruktur. Hittills har drygt 100 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig för att förenkla sin tekniska förvaltning. Tjänsten hjälper till att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet så att man kan sänka sina kostnader och förbättra sin service.

Med Infracontrol Online får man bland annat tillgång till följande:

  • Rapportering och mottagning av felanmälningar och synpunkter
  • Insamling av driftlarm från tekniska installationer
  • Hantering av ärenden och bevakning av åtgärder
  • Distribution av störningsinformation
  • Smartare styrning av t.ex. gatubelysning och informationsskyltar
  • Enkla funktioner för uppföljning och analys

Infracontrol Online skapar en värdefull kunskapsdatabas om infrastrukturens funktion och dess underhållsbehov som kan ligga till grund för planering och genomförande av olika åtgärder.

Molntjänsten, som etablerades 2003, har varit i oavbruten drift sedan start. Den är byggd på en öppen plattform som ger god skalbarhet och bra integrationsmöjligheter med andra system.

Aktuellt - digitala lösningar

legiga jobb

Vill du läsa mer om Infracontrol?

Infracontrol är en oberoende systemintegratör, specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Vi hjälper till att skapa ett bättre fungerande samhälle med användarvänligare, nyttigare och smartare IT-lösningar.

Kontaktperson på digitala solutions