Västlänkens deletapp Centralen är 1 800 meter lång och ansluter i norr till spåren i Olskroken vid E6, och sträcker sig därefter vidare mot Centralstationen och till Lilla Bommen.

Deletapp Centralen är cirka 1,8 kilometer lång och sträcker sig från öster om E6 till Östra Hamngatan. Station Centralen byggs med två perronger och totalt fyra spår. Stationen har tre uppgångar som anläggs vid Gullbergsvass, vid nuvarande Nils Ericson terminalen och där dagens Göta Älvbro är placerad. I deletappen kommer det även att byggas två serviceschakt mellan station Centralen och Gullberget.  Delar av Station Centralen kommer att användas som förstärkning för nuvarande säckstation.

SItowise ingår i den konstellation av tekniska konsulter och NCC som på uppdrag av Trafikverket ansvarar för utformning och konstruktion av Station Centralen.

Västlänken

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.

  • Beställare :
    Trafikverket
  • Samarbetspartner:
    NCC
  • Plats:
    Göteborg