Sitowise stärker sin kompetens inom elkonstruktion i Sverige. E60 Elkonsult AB i Norrtälje är ett konsultföretag med lång erfarenhet inom elkonstruktion som idag har 10 medarbetare. Sitowise har vuxit snabbt under de senaste två åren och detta förvärv kompletterar organisationen med en stark kompetens, engagerade kunder och varierande projekt.

E60 Elkonsult AB grundades 1997 och är specialiserade inom konstruktion och konsulttjänster samt forsknings- och besiktningstjänster. Företagets referensområde inkluderar bland annat lägenheter, kontors- och industribyggnader, skolor, bibliotek, teatrar och sportarenor.

- Jag är jättenöjd över att E60 blev en del av Sitowise familjen i Sverige det stärker vårt expertteam med elkonstruktion och konsultkompetens. E60 är känd bland kunder som ett pålitligt konsultföretag som har växt stadigt med ett positiv rykte och framgångsrika projekt. Det är med sådan kompetens  vi vill växa Sitowise i Sverige, säger Jonas Larsson, VD Sitowise Sverige.

Detta förvärv är det sjunde i Sverige för Sitowise. Just nu har Sitowise 300 anställda i Sverige och företaget fortsätter att bredda sina tjänster på marknaden. Sitowise erbjuder konsulttjänster inom byggnadskonstruktion, geoteknisk konstruktion, VVS- och elkonstruktion, planering av infrastruktur samt tjänster inom digitala lösningar. Våren 2022 lanserade Sitowise sitt varumärke i Sverige med intentionen att integrera alla dotterbolag till Sitowise-gruppen.

- De viktigaste är att vi kan erbjuda våra experter utvecklingsmöjligheter och samtidigt expandera vår omfattande tjänsteplattform till våra kunder. Med denna nya fas i Sitowise-koncernen kan vi utveckla vår kunskap som en del av en tekniskt bredare organisation och erbjuda våra kunder bredare utbud av expertis, säger Per Leijon, grundare av E60 Elkonsult AB.

I transaktionen förvärvar Sitowise hela aktiekapitalet i E60 Elkonsult AB. Per Leijon och annan personal kommer att fortsätta jobba i sina nuvarande positioner.

 

För mer information kontakta gärna:

Jonas Larsson
VD, Sitowise Sverige
+46 703 3001 27
jonas.larsson@sitowise.com

Per Leijon
Grundare, E60 Elkonsult AB
+46 705 8340 46
perleijon@e60.se