Detta utökar Sitowises tjänsteutbud med undervattensundersökningar och höjer vår kompetens inom detta område till den bästa i världen.

VRT Finland Oy är ett teknikföretag som grundades i Jyväskylä 2010. Det erbjuder innovativa lösningar för 3D-konstruktionsinspektioner och använder 3D-data för att bedöma tillståndet hos strukturer under och ovanför vattenytan och på botten. Produktionen och analysen av 3D-data är i världsklass.

Sitowise förvärvade den del av VRT Finland Oys verksamhet som omfattar 3D-konstruktionsinspektioner samt bearbetning och användning av 3D-data för tillståndsstudier av konstruktioner under och ovan vattenytan. I och med transaktionen blir VRTs nio experter en del av Sitowise och en förstärkning av vår kompetens.

– Affärstransaktionen ger oss specialkompetens och tillgång till toppexperter inom området. Vi kommer att kunna utöka utbudet av tjänster för undervattensundersökningar av broar och anläggningar, säger Mikko Rauhanen, Service Manager för Structure Lifecycle Services på Sitowise.

– Våra experter har förstklassig kunskap i hur man hanterar 3D-data. Vi tar fram undervattensdata av högsta kvalitet, säger Kirsi Hänninen, VD för VRT Finland Oy.

– Den här kompetensen kommer att kunna utnyttjas ännu bättre genom affärstransaktionen eftersom våra kunskaper kombineras med Sitowises tjänsteerbjudande och möjligheter att utveckla verksamheten, fortsätter hon.

VRT Finland Oy fortsätter att expandera sin GISGRO-verksamhet och att fokusera på utveckling av programvarutjänster för hamnindustrin. Samarbetet mellan företagen fortsätter när det gäller befintliga kundrelationer och i framtida projekt.

Sitowises expertis inom undersökningar av broar och andra infrastrukturer har hittills varit starkast när det gällt konstruktioner ovan vattenytan. Med det nya förvärvet får man också kompetens för områden under vattenytan med produktion och bearbetning av data på högsta nivå. – Det är en naturlig fortsättning på livscykelhanteringen av broar och strukturer, säger Mikko.

Högkvalitativa och effektivt producerade data ger information om tillståndet hos strukturer som direkt påverkar underhållskostnader, drift och framtida förväntningar. Noggranna och omfattande analyser av undervattensstrukturer uppnår man bäst genom att använda georefererade skanningstekniker i kombination med professionell databehandling.

– Samarbetet mellan Sitowise och VRT har pågått i ett decennium, så vi känner till varandras kompetenser och målsättningar. Med affärstransaktionen kommer denna expertis att kunna utnyttjas i större utsträckning, och båda företagen kommer att kunna utveckla sina egna styrkor, fortsätter Kirsi.

– Verksamheten som överförs från VRT Finland till Sitowise kompletterar Structure Lifecycle Services på Sitowise i enlighet med våra mål. Deras kunskaper om insamling av 3D-data, bearbetning och analys av material samt rapportering utgör ett betydande bidrag till vår verksamhet. Med egen input kan vi stärka vårt tjänsteutbud och erbjuda våra beställare ännu mer mångsidiga experttjänster, säger Ari Savolainen, chef för enheten för broar och strukturer på Sitowise.

 

Mer information:

Ari Savolainen
Sitowise, chef för enheten Bridges and Structures
+358 40 163 7772
ari.savolainen@sitowise.com

Mikko Rauhanen
Sitowise, servicechef för Structure Lifecycle Services
+358 45 131 6003
mikko.rauhanen@sitowise.com

Kirsi Hänninen
VRT Finland Oy, VD
+358 44 031 0760
kirsi.hanninen@vrt.fi

Sitowise är en nordisk expert på byggda miljöer som erbjuder hållbara design- och konsulttjänster. Sitowise åtar sig projekt i olika storlekar för att möjliggöra en mer ansvarsfull och smartare stadsutveckling liksom smidiga transporter. Sitowise erbjuder sina tjänster inom områdena byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Sitowise bedriver verksamhet främst i Finland och Sverige och har även kompetenscenter i Estland och Lettland som i första hand bistår Sitowises projekt i Finland och Sverige. Koncernens nettoomsättning var cirka 160 miljoner euro 2020 och företaget sysselsätter omkring 2 000 experter. Sitowise är noterat på Helsingforsbörsen (SITOWS) www.sitowise.com.

VRT Finland är ett teknikföretag som grundades i Jyväskylä 2010 och som erbjuder sina kunder innovativa lösningar för 3D-bygginspektioner och användning av 3D-data. Vår omfattande tjänst undersöker tillståndet för strukturer under och ovanför vattenytan och på botten, och de analyserade 3D-data som tillhandahålls via vår onlinetjänst underlättar proaktiv resursförvaltning i olika branscher, från hamnar till vattenförsörjning. Vårt team har stor erfarenhet av att mäta utmanande objekt, bearbeta data och inspektera anläggningar. www.vrt.fi.