I början av mars beskrev Sitowise vilka effekter det ukrainska kriget skulle komma att få på företagets projekt, underleverantörer och personal. Under den senaste veckan har företaget arbetat för att omsätta dessa riktlinjer i praktiken.

Sitowise kommer inte att starta nya projekt med ryskägda enheter och ska granska pågående avtal och projekt för att söka en väg ut ur sådana samarbeten. Sitowise har inga pågående projekt i Ryssland eller Ukraina, inte heller några av dotterbolagen, kontoren eller anställda i dessa länder.

Dessutom kommer Sitowise att undersöka situationen för sina underleverantörer och avbryta samarbetet med ryskägda partner och i framtiden med underleverantörer i länder som är Rysslands allierade i kriget.

Sitowise betonar att inga former av rasism eller diskriminering tolereras – åtgärderna riktar sig mot företag, inte enskilda individer.

Sitowise erbjuder sina anställda möjlighet att få samtalshjälp via företagshälsovården och uppmuntrar personalen att aktivt söka hjälp vid behov. Det är förståeligt att kriget i Ukraina orsakar oro och att dagliga krigsnyheter kan orsaka stress och rädsla för framtiden.

40 000 euro i donation till finska Röda Korsets katastroffond

Sitowise har donerat 40 000 euro till Röda Korsets katastroffond och uppmuntrar anställda och andra intressenter att också skänka pengar för att möjliggöra hjälp till Ukraina.

Sitowises insamlingssida finns på Röda Korsets webbplats.

 

För mer information kontakta:

Pekka Eloholma, VD, Sitowise
förnamn.efternamn@sitowise.com
+358 50 555 5590

Minttu Vilander, kommunikations- och hållbarhetschef, Sitowise
förnamn.efternamn@sitowise.com
+358 40 575 6660