Sitowise – den nordiska experten inom hållbar samhällsbyggnad – lanserar nu sitt varumärke i Sverige. Under devisen The Smart City Company, erbjuder Sitowise utvecklings- och konsulttjänster för hållbar stadsutveckling samt smidiga transportioner.

Med ursprung i Finland, expanderade Sitowise till Sverige redan 2019 genom förvärvet av det välrenommerade byggnadskonstruktionsbolaget Byggnadstekniska Byrån. Bolaget har sedan dess fått sällskap av fler experter genom förvärven av TFIP, VVS-Kompetens, Infracontrol och Mavacon. Dessa bolag är märkbara aktörer i sina områden och de utgör nu grunden för Sitowise Sverige - en signifikant spelare, redo att positionera sig på den svenska marknaden.

– Sitowise har det som krävs för att leverera projekt och lösningar i världsklass. Sitowise har lysande arbetstagare som med sin expertis och rätt inställning att leverera varje dag, kan garantera våra kunder största möjliga värde. Vi har valt de segment som vi verkar inom och där är vi specialisterna, säger Jonas Larsson, landschef för Sitowises verksamhet i Sverige.

Sitowise Sverige tillhandahåller tjänster inom byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Tjänsterna omfattar idag byggnadskonstruktion med expertis inom stommar och struktur, samt geoteknisk design. Sitowise har även ett robust erbjudande inom komplexa installationer både inom byggnader och infrastruktur, IT-plattformar för infrastrukturella system och trafikövervakning, samt experttjänster inom underjordiska installationer, mark och VA. 

– Vi vill positionera Sitowise som en utmanare i Sverige. Det behövs ett företag som är väletablerat och stort nog att ta ansvar i komplexa och svåra projekt, men fortsatt har kunden i centrum. Hållbarhet är en integrerad hörnsten i vår verksamhet. Vårt löfte till våra kunder samt även nuvarande och potentiella arbetstagare är att vara det hållbara alternativet. Utvecklingen av våra bolag i Sverige har varit starkt under 2021 och nu växlar vi upp för nästa etapp på vår gemensamma resa, fortsätter Jonas Larsson.

Sitowise sysselsätter idag cirka 300 specialister på flera orter runt om i Sverige. Verksamheten och Sitowises tjänsteutbud växer stabilt, såväl organiskt som genom framgångsrika förvärv.

Mer information

Nancy Samefors, kommunikationsspecialist, Sitowise Sverige, nancy.samefors@sitowise.com

Om Jonas Larsson

Jonas Larsson började på Sitowise i november 2021 och kommer senast från AFRY, där han under 24 år haft flera ledande roller såsom Executive vice President Head of M&A och Business Development och vice president Head of Business Area Connected Products. Jonas har erfarenhet av industri, telekom, R&D och IT och tar med sig många erfarenheter från skilda områdens ”best practise” till Sitowise.

Om Sitowise

Sitowise är en nordisk specialist och digital expert inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder utvecklings- och konsulttjänster för smartare och mer hållbar stadsutveckling samt utveckling av effektiva transportsystem. Vi verkar inom tre affärsområden i Finland och Sverige: fastigheter och byggnader, infrastruktur och samhällsbyggnad samt digitala lösningar.

Vi vill sätta nivån i branschen för vad som är smart och hållbart och därför är vår vision att vara den mest ansvarsfulla partnern för utveckling av en välfungerande och hållbar livsmiljö. Sitowise har vuxit snabbt och lönsamt de senaste åren. Koncernens omsättning var 179 miljoner euro 2021 och företaget har över 2 000 experter. Sitowise Group Plc är noterat på Nasdaq Helsinki som SITOWS. www.sitowise.com