Tillsammans kommer de båda företagen att driva på utvecklingen av intelligenta lösningar för smarta städer och därmed kunna bidra ännu bättre till ett mer hållbart samhälle. Infracontrol tillhandahåller idag tjänster och systemlösningar till såväl kommuner som nationella transportmyndigheter.

Infracontrol grundades 1993 och har lång erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och användarvänliga IT-lösningar för trafik och infrastruktur. Infracontrols kompetens omfattar bland annat system för fjärrstyrning av broar och slussar, styr- och övervakningssystem för trafikanläggningar samt trafiklednings- och trafikinformationssystem.

- Förvärvet accelererar vårt strategiska mål om att bli ledande i Norden inom digitala lös-ningar för infrastruktur och mobilitet. Tillsammans med Infracontrol får vi en mer fram-trädande position, i synnerhet inom mobilitets- och trafiksektorn. Vi har också eftersträvat en starkare närvaro inom operativa och realtidsbaserade digitala tjänster, och vår sammanslag-ning är ett viktigt steg framåt i detta avseende, säger affärsområdesdirektör Teemu Virtanen från Sitowise.

- Detta innebär stora nya möjligheter för oss båda. Våra företag kompletterar varandra väl och bildar en mycket stark organisation för gemensam tillväxt. Med IT-lösningarna från Infracontrol och med styrkan hos Sitowise organisation kommer vi att kunna hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt. Behovet av ett smartare samhälle ökar snabbt, och tillsammans kommer vi att bli ännu starkare i vårt bidrag till en mer hållbar framtid, säger Johan Höglund, VD på Infracontrol.

Infracontrol är specialiserade på digitala lösningar och konsulttjänster inom trafik och infra-struktur, till exempel trafikstyrning, driftövervakning, säkerhet och informationshantering. SaaS-tjänsten Infracontrol Online används i över 160 organisationer och hjälper framför allt städer och kommuner att effektivisera och förenkla sin tekniska förvaltning.

Förvärvet skapar en plattform för Sitowises framtida tillväxt i Sverige inom digitala lösningar. Samtidigt kompletteras Sitowises tjänsteutbud i Sverige. För närvarande omfattar Sitowises tjänster i Sverige konstruktionsteknik och HPAC för infrastruktur.

- Mobilitet och trafik är centrala funktioner för att kunna skapa smarta och hållbara städer. Vi ser Infracontrol som ett mycket framstående företag i denna bransch. Tillsammans har vi passionen, personalen, kunskapen och det tekniska ramverket som krävs för att hjälpa städer och andra aktörer att fatta hållbara beslut, bibehålla en effektiv daglig drift och få situationsmedvetenhet i realtid, säger Virtanen.

Infracontrol består idag av ca 30 specialister och kommer efter förvärvet att fortsätta som ett dotterbolag till Sitowise. Johan Höglund fortsätter som VD för Infracontrol. Infracontrols mycket kompetenta specialister kommer att fortsätta i sina nuvarande positioner.

För mer information kontakta vänligen:

Teemu Virtanen
Digital Solutions Business Area Director
Sitowise
teemu.virtanen@sitowise.com
+358 50 404 6622

Johan Höglund
VD
Infracontrol
johan.hoglund@infracontrol.com
+46 31 333 27 01

Sitowise is a Nordic expert in the built environment that offers sustainable design and consulting services. Sitowise operates in various size projects to enable more responsible and smarter urban development as well as smooth transportation. Sitowise offers its services in the following areas: Buildings, Infrastructure and Digital Solutions. Sitowise’s operations are primarily in Finland and Sweden, and it also has competence centers in Estonia and Latvia mainly serving Sitowise’s projects in Finland and Sweden. In Sweden Sitowise has grown rapidly and operates through its subsidiaries BTB, TFIP and Infracontrol in 10 cities. The group’s net sales was approximately EUR 160 million in 2020 and the company employs over 1,900 experts. Sitowise is listed in Helsinki Stock Exchange (SITOWS) www.sitowise.com  

Infracontrol är en oberoende systemintegratör, specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Vi hjälper till att skapa ett bättre fungerande samhälle med användarvänligare, nyttigare och smartare IT-lösningar. Med vårt speciella intresse för användbarhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människan istället för tvärtom. Våra systemlösningar bidrar till en mer intelligent infrastruktur som resulterar i höjd säkerhet, minskad miljöbelastning, förbättrad arbetsmiljö och ett bättre utnyttjande av samhällets investeringar. Infracontrol sysselsätter ca 30 medarbetare och omsätter ca 75 MSEK/år. Vi har vårt huvudkontor i Mölndal samt lokalkontor i Stockholm, Lissabon och Madrid. Våra kunder utgörs av offentliga verksamheter med ansvar för samhällets infrastruktur inom stat och kommun. www.infracontrol.com