Den används i huvudsak för att ta emot och hantera synpunkter och felanmälningar från invånarna och hjälper till att effektivisera och förenkla förvaltningen av gator, parker, byggnader och tekniska installationer. Nyligen genomfördes en större användarkonferens i Sesimbra, där nuvarande användare delade med sig av sina erfarenheter till kommuner som ännu inte anslutit sig till tjänsten.

Nuno Batista da Silva, rådgivare till borgmästaren i Sesimbra, talade på konferensen och berättade om bakgrunden till att man valt att använda Infracontrol Online i sin verksamhet:

- När vi beslutade att skaffa ett stödsystem till vår tekniska förvaltning besökte vi andra kommuner med erfarenhet av detta, för att se vilket som kunde vara det bästa systemet att anpassa efter våra behov. Så fort vi lärde känna Infracontrol visste vi att vi hade hittat rätt verktyg och vi har nu använt tjänsten i snart två år . Den förenklar och effektiviserar vår förvaltning, gör vårt arbete mycket smartare och mer rationellt och skapar ett mervärde för alla som arbetar, bor eller är besökare i Sesimbra.

Aktivt medborgarskap i Torres Vedras

En av Infracontrols första kunder i Portugal var Torres Vedras som har använt Infracontrol Online sedan 2014. Kommunen ligger 4 mil norr om Lissabon och har ca 83 000 invånare. Här finns en stark jordbruksindustri men kommunen är också viktig för handel, industri och turism. Dalia Jesus är ansvarig för “Citizenship and Participation Department” och berättade att tjänsten bidrar till ett förbättrat samarbete mellan invånare, kommun och andra aktörer:

- Torres Vedras kommun vill driva en öppen och tillgänglig förvaltning. Medborgarnas kompetens och delaktighet är en värdefull tillgång för att kunna åstadkomma det. Därför introducerade vi Infracontrol Online, under namnet ”Alerta TVedras” och har på det sättet skapat bättre förutsättningar för en ansvarsfull medborgarpolitik. Vår erfarenhet är utan tvekan att systemet stärker medborgarnas relation till kommunen, uppmuntrar till ett aktivt medborgarskap och ger oss i kommunen viktig information om hur vi kan förbättra vår service och skapa ett mer hållbart samhälle.

Dalia Jesus sa vidare att målet var att utvidga användningen av Alerta TVedras till kommunens samtliga förvaltningar och använda tjänsten inom områdena hälso- och sjukvård, skolor och socialttjänst. Det är nu möjligt att samla förfrågningar, felanmälningar och synpunkter samt identifiera avvikelser i ett och samma system, vilket bidrar till snabbare och mer effektiva insatser från kommunens olika verksamhetsområden.

Appen för synpunkter och felanmälan ger kommunen värdefull information från invånarna i Torres Vedras.
Appen för synpunkter och felanmälan ger kommunen värdefull information från invånarna i Torres Vedras.

Förenklar kommunernas förvaltning

Martinho Gonçalves, ansvarig för Infracontrols verksamhet i Portugal, visade att en av de viktigaste styrkorna med Infracontrol Online är att kommunerna kan automatisera ärendeflödet från felanmälan eller larm hela vägen till den som ska utföra en åtgärd.

- De olika ärendena når snabbt och enkelt rätt person. Det betyder dels att de åtgärdas mycket snabbare, dels att kommunen kan lägga resurser på andra saker. Att ansluta tekniska driftlarm är en viktig möjlighet, eftersom man då kan automatisera ännu mer och upptäcka fel innan de hinner ställa till några problem.

Han berättade att kommunerna upplever att de får bättre kontroll över sin verksamhet och därmed kan förbättra sin service. De får tillgång till värdefull feedback från invånarna och att de också har bättre kontroll över alla pågående ärenden och åtgärdandet av dessa.

Johan Höglund var en av talarna på konferensen i Sesimbra.
Johan Höglund var en av talarna på konferensen i Sesimbra.

En växande gemenskap

Under konferensen i Sesimbra samlades ca 70 deltagare med både befintliga och kommande användare av Infracontrol Online. Bland talarna fanns representanter för Cascais, Torres Vedras och Sesimbra. Bland deltagarna fanns även kommuner som nyligen beslutat sig för att använda tjänsten som t.ex. Espinho, Vila Verde och Moita.

- Varje ny kommun som ansluter sig till Infracontrol blir en viktig ny medlem i Infracontrol Community, där de kan dela erfarenheter med de totalt ca 150 portugisiska och svenska kommuner som nu ingår i gemenskapen, sade Johan Höglund, VD för Infracontrol.