Haasmaa kommer från en tjänst som Senior Vice President på KONE där han har ansvarat för KONEs globala underhållsverksamhet. Före sin nuvarande befattning arbetade han på KONE i 19 år och innehade i flera internationella chefsbefattningar.

Pekka Eloholma, 61, har lett Sitowise sedan 2019. Innan han övertog rollen som VD satt han i Sitowises styrelse i två år, först som ledamot, sedan i närmare ett år som styrelseordförande.

”Mitt beslut att lämna ett så spännande jobb växte fram gradvis under förra sommaren. Efter den framgångsrika börsintroduktionen våren 2021 står Sitowise nu inför en ny nordisk tillväxt som vi tillsammans lagt en stark grund för de senaste åren. Jag är stolt över Sitowise och den möjlighet jag fått att leda detta företag framåt på dess spännande tillväxtresa. Jag är särskilt tacksam mot alla Sitowises medarbetare för deras engagemang och kompetens som är grunden för vår framgång”, säger Pekka Eloholma.

Sedan 2017 har Sitowise fördubblat antalet anställda och växt till en organisation med 2 000 experter. Under de senaste åren har Sitowise i enlighet med sin bolagsstrategi stärkt sin position som leverantör av digitala lösningar, expanderat verksamheten till Sverige och noterats på Helsingforsbörsen i mars 2021.

”Jag vill tacka Pekka Eloholma å hela styrelsens vägnar för hans fantastiska arbete under de senaste åren och särskilt hans bidrag till den framgångsrika börsnoteringen. Pekka har lett Sitowise genom viktiga tillväxt- och förändringsår och har haft förtroende från både styrelsen och bolagets personal för det arbete han utfört. Vårt sökande efter en ny VD skedde i ett gott samarbete med Pekka”, säger styrelseordförande Eero Heliövaara.

Mitt beslut att lämna ett så spännande jobb växte fram gradvis under förra sommaren. Efter den framgångsrika börsintroduktionen våren 2021 står Sitowise nu inför en ny nordisk tillväxt som vi tillsammans lagt en stark grund för de senaste åren.

Pekka Eloholma, Sitowise

Eloholma blir kvar på sin post tills Heikki Haasmaa tillträder senast 4 maj 2022. Haasmaa har en lång karriär inom det börsnoterade bolaget KONE i olika ledande befattningar. Han är för närvarande Senior Vice President för KONEs globala underhållsverksamhet som sysselsätter 30 000 personer.

”Det är viktigt för oss att Sitowises nya VD delar vår passion för att utveckla bolaget till en föregångare inom byggd miljö som utmanar hela branschen att hantera kraven och möjligheterna för både hållbarhet och digitalisering. Heikki Haasmaa har gedigen erfarenhet från ett globalt börsnoterat företag. Han bidrar med kunskap om internationell affärsutveckling och en bred förståelse för möjligheterna inom digitala lösningar”, betonar Eero Heliövaara.

***

CV – HEIKKI HAASMAA

Född 1978
Masterexamen (Teknik)
Finsk medborgare

Karriär i huvuddrag

KONE Corporation, Senior Vice President, underhållsverksamheten (2017–)
KONE Elevators Ltd, Finland och Baltikum
       2013–2017 Verkställande direktör
       2010–2013 Servicedirektör
       2008–2010 Utvecklingschef
KONE Corporation/Service Development, projektledare (2005–2008)
KONE Corporation/Global R&D, designingenjör (2003–2005)

För mer information kontakta:

Minttu Vilander, kommunikations- och hållbarhetschef, tfn +358 40 575 6660
Eero Heliövaara, styrelseordförande, tfn +358 50 128 5

Information om Sitowise

Sitowise är en nordisk expert på byggda miljöer som erbjuder hållbara design- och konsulttjänster. Sitowise åtar sig projekt i olika storlekar för att möjliggöra en mer ansvarsfull och smartare stadsutveckling liksom smidiga transporter. Sitowise erbjuder sina tjänster inom områdena byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Sitowise bedriver verksamhet främst i Finland och Sverige och har även kompetenscenter i Estland och Lettland. Koncernens nettoomsättning var cirka 160 miljoner euro 2020 och företaget sysselsätter över 2 000 experter. Sitowise är noterat på Helsingforsbörsen (SITOWS) www.sitowise.com