Genom en integration med Easypark SmartHub har man kunnat ansluta 55 P-anläggningar utan att någon ny detekteringsutrustning installerats. Information om pågående parkeringar hämtas från befintliga betalsystem till Infracontrol Online som sedan presenterar informationen på skyltar vid P-anläggningarna. En annan smart lösning i Borås är att skyltarna även visar antalet lediga laddplatser för elfordon.

Peter Ankarloo är fastighetschef på Borås Kommuns Parkerings AB och ser stora fördelar med lösningen:

- Infracontrol Online och integrationen med Easyparks hub gör att vi enkelt kan ansluta fler anläggningar. Detta tillsammans med att informationen är tillgänglig både via olika parkeringsappar gör att vi får ett ganska heltäckande system som gör stor nytta till en väldigt liten investering. Utöver detta ser vi tillsammans med Borås Stad över möjligheterna att sätta upp digitala skyltar i trafikmiljön som kan leda trafikanterna rätt.

Ny smart lösning för att samla in information

Många kommuner har infört parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Genom att hjälpa bilisterna att snabbt hitta en ledig parkeringsplats minskas söktrafiken, och man kan behålla ett levande centrum utan att biltrafiken blir ett problem.

Borås är en av dessa, där man efter att ha testat funktionen i ett P-hus nu utökat sitt system. Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, berättar om en ny smart lösning:

- Det vanliga är att antalet in- och utpasserande bilar räknas med hjälp av detektorer eller kameror. Det kräver att man köper in och installerar någon form av utrustning. Men i Borås får vi nu enkelt information om antalet pågående parkeringar för ett visst område. Det gör att vi har kunnat ansluta 55 P-anläggningar utan att man behövt skaffa någon ny utrustning.

Det är en integration med EasyPark SmartHub som har gjort detta möjligt. En viktig fördel med lösningen är att Easypark inte bara hämtar data från sin egen betaltjänst utan också från andra betaltjänster för parkering och biljettautomater, vilket gör att samtliga betalparkeringar kan omfattas av parkeringsledningssystemet.

Infracontrol Online samlar information från alla typer av anläggningar och ger en bra överblick över tillgängliga parkeringar.
Infracontrol Online samlar information från alla typer av anläggningar och ger en bra överblick över tillgängliga parkeringar.

En framtidssäker helhetslösning

Infracontrols molntjänst Infracontrol Online samlar in och bearbetar information från P-anläggningarna:

- Parkeringar av alla typer kan anslutas till vårt system, berättar Jonas Bratt. Det kan vara parkeringshus med platshänvisningssystem, parkeringar med betalsystem som i Borås eller parkeringar med någon form av in- och utfartsdetektering. Vår plattform blir på det sättet en helhetslösning som ger full koll på hela parkeringssituationen oavsett vilka lösningar och system som finns där ute, nu och i framtiden.

Informationen presenteras på skyltar vid parkerings-anläggningarna och i olika parkeringsappar.

- Genom att göra informationen om lediga parkeringar tillgänglig via fler kanaler kan man planera sitt besök i staden på ett bättre sätt och därmed minska sin påverkan på trafiken, säger Peter Ankarloo på Borås Kommuns Parkerings AB.

Han berättar att man på vissa P-anläggningar satt upp skyltar som visar antalet lediga laddplatser för elfordon, något som efterfrågas mer och mer. Dessutom ser man nu tillsammans med Borås Stad över möjligheterna att komplettera med fler digitala skyltar i trafikmiljön.

Information om lediga parkeringar finns tillgänglig både vid P-anläggningarna samt via olika parkeringsappar.
Information om lediga parkeringar finns tillgänglig både vid P-anläggningarna samt via olika parkeringsappar.

 

Huvudbild av artikeln: Peter Ankarloo