Våra konsulttjänster inom smart infrastruktur påskyndar skapande av snabba datakommunikationsförbindelser och utveckling av smarta städer.

Någon digital och smart stad kan inte skapas utan datakommunikationsnät. Det är först när det finns ett heltäckande datakommunikationsnät som innovativa tjänster och regional konkurrenskraft kan byggas upp. Attraktionskraften ökar när datakommunikationen fungerar.

Vi ser också att i 5G-tekniken döljs en enorm men ännu otyglad potential att tjäna hela samhället.

Snabba datakommunikationsförbindelser är en del av den smarta stadens infrastruktur

Hos Sitowise har vi gett denna digitala bas namnet smart infrastruktur, med vilket avses passiv infrastruktur, datakommunikationskablar samt IoT-sensorer som behövs för fasta och mobila förbindelser.

Vi ser också att i 5G-tekniken döljs en enorm men ännu otyglad potential att tjäna hela samhället – både inom den offentliga och den privata sektorn. Vi tror starkt på möjligheterna hos den nya generationens kommunikationstekniker att öka produktiviteten och skapa en helt ny typ av affärsverksamhet samt en mer funktionell och säker vardag för oss alla.

Vår konsultverksamhet inom smart infrastruktur påskyndar byggandet av snabba datakommunikationsförbindelser och möjliggör integrering av datakommunikationsrelaterade inriktningar till en del av stadens strategiska beslutsfattande. Vi utför konsultation och digitala tjänster som möjliggör framväxten av datakommunikationsnät och nya tjänster.

Sitowise är en neutral aktör som ligger i framkant när det gäller att driva branschens aktörer framåt i utvecklingen och utnyttjandet av informationsnät samt accelererandet av den allmänna utvecklingen. Vi hjälper kommuner, statsförvaltning och företag att djärvt visionera planering och byggande av smart infrastruktur.

Mognadsmodeller för smart infrastruktur. En modell hjälper kommunerna att klarlägga möjligheterna att utnyttja snabba datakommunikationsförbindelser samt att säkerställa att förbindelser byggs i kommunens område.

Koncept för smart infrastruktur. Vi hjälper städer och kommuner att komma igång med utveckling av smarta städer genom att skapa riktlinjer för utveckling av en digital bas. Ett övergripande koncept för smart infrastruktur bildar ett stöd för strategiskt beslutsfattande och skapar en bas för utnyttjande av nya tekniker.

Socioekonomisk analys av verksamhetsmiljön. Vi studerar i tidsserier snabba datakommunikationsförbindelsers påverkan på socioekonomiska indikatorer och identifierar regionala socioekonomiska faktorer som påverkas av snabba datakommunikationsförbindelser.

Datakommunikationsstrategier, bredbandsstrategier, 5G-strategier. Kärnan i målinriktat främjande av smart infrastruktur är en strategi som kan användas genuint i beslutsfattandet. Vi utarbetar högkvalitativa datakommunikations-, bredbands- och 5G-strategier för att tydliggöra beslutsfattande med anknytning till främjande av smart infrastruktur, med hänsyn till kundens perspektiv och verksamhetsmiljö.

Dataanalys. Vi genomför lägesbildsanalyser av bredbandsnät samt främjandemodeller och analyser av potentiella byggområden. Vid analyseringen utnyttjar vi Sitowises platsinformationskunnande samt de omfattande datakällorna för materialtjänsten Aino.

Förståelse för den breda omfattningen hos infrastrukturplanering. Vi förutser behoven att bygga datakommunikationsnät vid planering av gatu- och utomhusbelysning.

Gemensamt byggande. Med hjälp av digitala lösningar hjälper vi kommunerna att effektivisera och koordinera implementering av infrastrukturarbetsplatser.

FoU-verksamhet. Vi deltar i utvecklingsprojekt där det görs försök med utnyttjande av snabba datakommunikationsförbindelser, till exempel i kommunikation mellan fordon, vid förbättring av trafiksäkerheten samt utveckling av smart trafik.

Vauhditamme älykaupungistumista tietoliikennekonsultoinnin avulla.