Staden är en väv av naturen, en av människan byggd miljö samt det liv som händer i den. Det finns en fysisk eller en statisk miljö. Sen finns det en funktionell eller dynamisk miljö: människor, trafik, väder, luftkvalitet, elektrisk ström som strömmar i näten, data, vatten. Den fysiska världen kan presenteras i en tredimensionell stadsmodell, till exempel med precisionen hos ett individuellt fönsterglas eller dörrgångjärn med hjälp av platsinformation och BIM. Detta är redan vardag.

Vår digitala lösning gör det möjligt att skapa en digital tvilling på olika teknikplattformar.

Dynamiska fenomen kan fångas genom sensorer, väderobservationer, trafikkameror, rörelsedata i mobiltelefoner, luftkvalitets- och CO2-mätare, infrastrukturens status och skick (IoT, Internet of Things). När statisk och dynamisk kunskap – och vid behov även tidsdimensionen – förenas, fås en genuint digital tvilling till staden.

En digital tvilling (Digital Twin) är en ”kopia” av en produkt, process eller fysisk helhet i den verkliga världen. Den digitala tvillingen skapas när tillgänglig information och tillgängliga material sammanförs i informationshanteringens fokus.

Digitaalinen kaksonen on tiedolla johtamisen evoluution viimeisintä kehitystä.

Vad är stadens digitala tvilling?

I en stadsmiljö bildas den digitala tvillingens stomme ofta av en stadsmodell eller annan utgångsinformation om staden. En stadsmodell innehåller topografin, byggnaderna, infrastrukturen samt landskapselementen i ett visst område.

Genom att berika stadsmodellen med andra data, exempelvis trafikinformation i realtid, belysning, plandata samt BIM- och IoT-data, bildas en digital tvilling av det objekt som ska studeras, och denna innefattar informationsinnehållet i dess verkliga motsvarighet i digital form.

De tekniska lösningar som Sitowise har utvecklat gör det möjligt att skapa och publicera en digital tvilling på en visuell plattform. Gemensamt för dem är möjligheten att publicera, hantera och visualisera information. En digital tvilling förutsätter dock inte alltid något visuellt presentationssätt. Behovet kan också vara att skapa rent flytande dataflöden. Väsentligt är att rätt information flödar till rätt plats för att bilda en lägesbild.

I våra lösningar för att möjliggöra en digital tvilling ingår bland annat en VR-miljö för stadsmodellering, informationshantering, simulering i realtid samt interaktion. För stadsutvecklingsprojekt tillhandahåller vi också lägesbildslösningar till stöd för informationshantering och interaktivt beslutsfattande.

Hervannan autonomisen liikenteen testialue ja digikaksonen

Digitala tvillingar öppnar nya dörrar för stadsutveckling

Det automatiska trafiktestområdet i stadsdelen Hervanta i finska Tammerfors är ett exempel på stadsutvecklingens framtid. Hervantas digitala tvilling är ett mångsidigt och användarvänligt designverktyg för tjänster.