Vår strategi i Sverige

I Sverige ska Sitowise vara en aktör som utmanar gamla konventioner och status quo. Genom att erbjuda marknaden ett bättre alternativ flyttar vi fram våra egna positioner inom byggnader, installationer och digitala lösningar - samtidigt som vi bidrar till en hållbar framtid.

Vi växer organiskt som ett resultat av att vi är skickliga och effektiva och vi knyter genom förvärv till oss nya kärnor av kompetens och kapacitet som bygger vår framgång. Vi är aldrig färdiga utan tar med stort engagemang och ett leende oss an nästa utmaning.

 

Vår Vision

Den mest ansvarsfulla partnern i utvecklingen av en välfungerande och hållbar livsmiljö för människor.

Våra experter jobbar varje dag i olika delar av bygg- och samhällsbyggnadssektorn med att skapa det som behövs och är grunden för att människor skall kunna leva, utbilda sig, jobba, bli friska, umgås med sina familjer, roa sig – och såklart resa emellan dessa platser.

Vi bidrar till kloka och hållbara lösningar genom experter på våra olika tekniska områden, men även genom vår kunskap inom hur de olika delarna samverkar i en större helhet. På så sätt ska vi alltid kunna ge råd till våra kunder om vilken väg man ska ta in i framtiden.

Vi ser att digitaliseringen är en nyckel för att både kunna göra vårt eget arbete mer effektivt och klimatsmart. Och vi är och ska fortsätta att vara en föregångare i användandet av digitala verktyg för att skapa värde. Vi har även ett unikt och starkt digitalt erbjudande riktat direkt till våra kunder och deras verksamheter, där vi för in digitala plattformar och system som kan öka effektivitet och hållbarhet.

Sitowise är en implementatör av användbara och hållbara lösningar, drivet av stor kunskap inom digitalisering och hållbarhet. Vi gör ingenting som inte skapar ett reellt värde för våra kunder.

Resultaten av våra insatser kan ses varje dag i samhällen och städer runt omkring. Det är inte säkert att det framgår, men det skulle inte vara möjligt utan oss.

Bild
Sitowise halaus lapselle

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är ansvar inte bara något vi talar om. Vi arbetar aktivt varje dag för att göra tillvaron bättre för människor och för miljön.

Våra kärnvärden leder oss rätt

Vi är modiga

Att vi är modiga betyder att vi inte tvekar att prova nya metoder och vägar för att skapa ett bättre resultat, idag och imorgon. Mod innebär för oss även att alltid våga stå upp för det som är klokt och på riktigt ställa vår expertis till förfogande. För oss är mod också att våga utmana konventioner och alltid ge kunden det bästa förslaget även om det innebär något annat än vad man tänkt från början. Vårt mod gör oss till en partner att lita på.

Vi är öppna

Vi delar vår kunskap inom vår organisation och även med kunder och partners. Att vara öppna med vad vi vet och ser gör oss förutsägbara och bygger förtroende. När vi ingår i projekt med många aktörer tycker vi att det är vår uppgift att se till att alla som ingår i projekten får ta del av det som vi vet och ser. På det sättet bidrar vår öppenhet till bättre projektresultat.

Vi litar på varandra

På Sitowise tar vi beslut där de hör hemma – i verksamheten. Det innebär att vi låter de som har mest kunskap och bäst underlag leda oss. Trots att vi är en stor organisation så är vi både agila och medarbetarorienterade. Alla i vår organisation är viktiga och värderade nyckelpersoner inom sina respektive områden. Vilka titlar vi har är underordnat vad vi kan bidra med från situation till situation. Vi lyssnar alltid på kompetens oavsett var den finns. Alltså tvekar vi aldrig att lita på varandra och bygger vår effektivitet på vår förmåga att låta den bästa möjliga kunskapen komma fram i varje situation. Våra medarbetare vågar både delegera och ta ansvar.

Vi jobbar som ett lag

Vi bryr oss ganska lite om var i vår organisation kunskapen finns – vi ser till att den kommer in i våra projektteam. Att få hjälpa en kollega är bland det finaste och roligaste vi vet och detta drivs av vår övertygelse att fler perspektiv och fler idéer alltid är välkomna. Varje medarbetare på Sitowise är en värdefull del av vår helhet och genom vår inbyggda vilja att samarbeta så är ingen ensam eller själv med sina utmaningar. Det gör det enkelt för oss att sticka ut hakan lite även i svåra uppdrag. Vi har alltid någon att fråga eller få hjälp av.

Vi känner våra kunder

Våra kunders utmaningar är utgångspunkten för allt vi gör. Vi ser inte kunder bara som uppdragsgivare utan som del av våra team när vi löser våra uppdrag. Att känna våra kunder, både som organisation och människor i verksamheten är en av våra identifierade framgångsfaktorer. Ju bättre vi känner kundens situation och dennes mål, desto bättre kommer vi kunna bidra – och det är ju därför vi finns. Vi är helt dedikerade till våra kunders framgång.

vastuullinen purkaminen on osa resurssiviisasta rakentamista

Vårt kundvärde: vi får våra kunder att blomstra 

Bästa kund, 

Vårt jobb är att ta fram det bästa i dig. Vi är den partner som gång på gång hjälper dig att uppfylla och till och med överträffa förväntningarna som samhället och människor har på ditt arbete. Vi gör det genom att stödja, vägleda och utmana dig att nå allt högre mål. Vi erbjuder dig nycklarna till att fatta mer upplysta beslut. Allt för att vårt samarbete ska få människor och miljö att må bättre.

Bild
sovelluskehitys koodari luovuus

Tjänster från underjorden till himlen

Våra tjänster täcker hela livscykeln för en välmående livsmiljö, från strategisk planering till underhållsfasen. Att förutse samhällets och våra kunders behov är en viktig del av vår tjänsteutveckling.