Det är en 24,5 kilometer lång tunnel mellan Lærdal och Aurland i västra Norge. Tunneln byggdes mellan 1995 och 2000 som en del av Norges nationella nätverk av huvudvägar.

TFIPs uppdrag består i att ett första steg kvalitetssäkra kalkylsiffror för tekniska installationer samt i en förlängning utreda delar av anläggningen.

Lærdalstunneln.
  • Beställare :
    Statens vegvesen
  • Plats:
    Västra Norge mellan Lærdal och Aurland
  • Samarbetspartner:
    Tyrens och Conceto