I den natursköna miljön av Ängelholm, där den nya golfbanan "Sibirien" tar form vid Skäldervikens kust, bidrar Sitowise med sin expertis till uppförandet av Crownwood Club – ett ambitiöst projekt som omfattar fyra unika byggnader. 

Med inspiration från en referensanläggning på Nya Zeeland, kommer dessa byggnader att präglas av en elegant och sober arkitektur med exponerad träkonstruktion både ut- och invändigt, vilket ställer höga krav på noggrant utförande och detaljarbete. Genom vårt engagemang i Crownwood Club, kombinerar vi funktionella lösningar med estetisk excellens för att skapa en anläggning som inte bara berikar golfupplevelsen utan även bidrar till regionens attraktionskraft.

För Crownwood Invest AB har Sitowise tagit sig an utmaningen att utveckla praktiska och kostnadseffektiva byggnadslösningar som möter höga estetiska krav. Vi har navigerat genom komplexiteten i att arbeta med träkonstruktioner, där det estetiska uttryckets önskemål har lett till utmanande produktval. 

Vårt samarbete med inköpare och arkitekter har varit avgörande för att säkerställa tillgång till de rätta materialen från sågverk, vilket är kritiskt för projektets framgång och för att uppnå kundens vision om en anläggning som speglar den kvalitet och atmosfär som finns i referensprojektet på Nya Zeeland.

Vårt uppdrag omfattar konstruktionshandlingar för fyra byggnader:

 • Byggnad C - Klubbhus med lounge, shop och golfbilsförvaring

 • Byggnad D - 'Half way house' med restaurangverksamhet 

 • Byggnad E -  Kontorshotell 

 • Byggnads F -  Faciliteter för omklädningsrum, gym och spa

Vi tar fram praktiska och kostnadseffektiva lösningar som skall fungera ihop med högt ställda krav på estetik.

Träkonstruktion är utmanade då önskan om utseende styr val av produkter.  Vad sågverk kan leverera är en avgörande faktor. Detta arbete arbetar vi med tillsammans med inköpare och arkitekt.

Vi bidrar till att främja utvecklingen inom byggbranschen 

Genom delaktigheten i Crownwood Club-projektet bidrar Sitowise inte bara till att berika fritids- och sportfaciliteter i Ängelholm utan även till att främja hållbar utveckling och estetik i byggbranschen. Vårt arbete stöder lokal ekonomisk tillväxt genom att locka besökare och golfentusiaster till området, samtidigt som det uppmuntrar till användning av hållbara material och byggmetoder. Genom att integrera estetik med funktion i en miljövänlig design bidrar vi till att skapa långsiktigt hållbara byggnader som kan njutas av framtida generationer.

 • Beställare :
  Crownwood Invest AB
 • Genomförande:
  2023-2024
 • Uppdrag:
  Konstruktion , BAS-P, BIM-samordning
 • Plats:
  Ängelholm
Image
Strategy icon

Crownwood Club är ett projekt där våra strategipelare innovation, hållbarhet, effektivitet finns representerade:

The Most Efficient: Genom att utveckla kostnadseffektiva byggnadslösningar som möter både funktionella och estetiska krav, visar Sitowise hur effektivitet kan uppnås i komplexa byggprojekt.

The Most Innovative: Vårt arbete med att integrera exponerad träkonstruktion i såväl ut- som insida av byggnaderna, i kombination med utmaningen att matcha en internationell referensanläggning, ställer oss i framkant av innovativ byggteknik med stor hänsyn till arkitektur.

The Most Sustainable: Genom att prioritera hållbara material och metoder, bidrar Sitowise till projektets långsiktiga hållbarhet. Användningen av trä som ett förnybart material i Crownwood Clubs byggnader är ett exempel på hur vi arbetar för att minska byggsektorns miljöavtryck och främja hållbar utveckling.