Vei

Vellykket gjennomføring av en mengde planleggingsprosjekter er et tegn på våre profesjonelle ferdigheter. Som vår kunde får du kompetanse, konsultasjon av høy kvalitet og planleggingstjenester som er aktuelle for trafikkforholdene og i tillegg en serviceinnstilling som er grei og ukomplisert.

Konsultasjons- og planleggingstjenestene dekker alle utviklingsprosjekter for vei og gate, fra identifiseringsfasen og helt frem til innkjøpsordninger, gjennomføring og vedlikehold.

Hos Sitowise finner du de riktige ekspertene til prosjekter innen transport- og trafikkprosjektering i tilknytning til nye investeringer eller forbedring av vei, utvikling av driftsområde og individuelt veikryss eller individuell trafikkåre for fotgjengere og syklister.

Vi viser deg planenes konkrete påvirkning på en illustrerende måte ved hjelp av informasjonsmodellering og virtuelle modeller.

I kjernen av våre tjenester finner du konseptet om at planlegging og bygging av veier er en del av en større samfunnsenhet, der målet er å oppnå et bedre bomiljø for alle.

Roar Ødegård
Daglig leder, Sitowise AS
+47 913 03 541
Veiplanlegging og prosjektering

Forundersøkelser, prosjektanalyser, risikoanalyser
Innledende prosjektering
Hovedplaner
Vei- og gateplaner
Byggeplaner
Innkjøp
Tjenester på stedet

Innkjøpstjenester

Driftsmessige retningslinjer og planleggingsretningslinjer