Jernbane

Våre tjenester dekker tilnærmelsesvis alle deloppgaver tilknyttet design. I tillegg kan vi tilby fagkunnskap på spesielle fagområder via våre etablerte samarbeidspartnere. Tjenestene dekker hele prosjektets livssyklus, fra innledende undersøkelser til byggeplanlegging og tilsyn med arbeidsstedet.

Vi tilbyr utmerket kompetanse når det gjelder jernbanetransport, konstruksjoner, broer og geoteknikk. Planleggsarbeidet starter med å innta en fleksibel funksjon i samarbeid med kunden. Vi sørger for å gi kunden en løsning som er teknisk og økonomisk forsvarlig, og som lever opp til kundens standard. Fra kundene våre har vi fått heder og ros for innovativ og helhetlig økonomisk design.

I hele 35 år har vi planlagt broer, konstruksjoner og geokonstruksjoner for betydelige prosjekter innen infrastruktur. Innenfor jernbaneplanlegging har vi hatt god faglig styrke allerede siden selskapet ble grunnlagt. Vi har vært en del av omtrent alle store planleggingsprosjekter innen infrastruktur som er gjennomført i Finland.

Laura Järvinen
Divisjonsdirektør, Bane og konstruksjoner
+358 40 866 4959
Roar Ødegård
Daglig leder, Sitowise AS
+47 913 03 541