Sitowise AS er et firma som tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter innenfor prosjekt- og byggeledelse

Vi har spesialisert oss innenfor:

  • Bygg og anlegg
  • Samferdsel, vei og bane
  • Infrastruktur

Sitowise AS har avtaler med flere store firmaer innen bygg, anlegg og samferdsel – private aktører så vel som offentlige byggherrer. Kompetanse og tillit er vesentlige elementer i gjennomføringen.

Vår kompetanse er tverrfaglig og alle våre rådgivere har mangeårig erfaring både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv. Vår kompetanse bygger på følgende:

  • Utdanning fra høgskole og universitet
  • Prosjekt- og byggeledererfaring fra omfattende bygge- og anleggsprosjekter
  • Erfaring med HMS og SHA i bygge- og anleggsprosjekter

Vi dekker følgende fagområder/funksjoner:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • SHA-rådgivning