Sitowise i Norge

Sitowise AS ble etablert første gang i Norge som Hifab i 2001. 

Selskapet gjennomførte en rekke prosjekter for Exxon Mobil i forbindelse med «On the Run» prosjektet, hvor Hifab bistod med utvikling, planlegging og gjennomføring av bygging av mer enn 50 bensinstasjoner i Norge og Europa. Selskapet hadde også oppdrag for LHL Bygg - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i forbindelse med bygging av omsorgsboliger over hele landet. 

Etter et planlagt eierskifte i 2011, endret selskapet navn til Asenso AS. Selskapet opplevde en betydelig vekst i perioden og ble tildelt flere rammeavtaler innen prosjekt- og byggeledelse for blant andre Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Bane NOR og Sporveien.  Knut Berntzen og Roar Ødegård - selskapets grundere og eiere - jobber fortsatt aktivt i selskapet.

I 2016 ble selskapet en del av finske Sitowise. Med 1400 ansatte, er Sitowise det største finsk-eide planlegging og rådgivingsselskapet innenfor infrastruktur- og byggenæringen i hjemlandet. Oppkjøpet er en viktig del av Sitowise sin satsing internasjonalt.