Byggeledelse signal på Østensjøbanen

I forbindelse med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud – Skullerud, er det gjort en omfattende utskiftning av hele banelegemet med 5,8 kilometer dobbeltspor fra Hellerud til Skullerud. To tuneller er utbedret og syv stasjoner er oppgradert.

Ved oppgradering av strekningen Etterstad-Hellerud skal det etableres et midlertidig signalanlegg for kryssing i plan, slik at togtrafikken fra Østensjøbanen og Furusetbanen kan ledes over i sporene for Lambertseterbanen under deler av byggeperioden.

I den forbindelse ivaretar Sitowise AS rollen som byggeleder signalfag for anlegget.