ASKO sentrallager på Vestby

Sitowise AS har hatt rollen som Byggherrens representant ved utvidelse og ombygging av ASKO-lageret i Vestby. Prosjektet omfatter bygging av nytt kjølelager, teknisk bygg og kontor for Asko. 

Sentrallageret på Vestby fremstår som et av de mest avanserte anleggene i hele Europa. Det nye lageret har høy grad av automasjon for en effektiv håndtering av ferske varer.

Etter ferdigstillelsen i 2017 vil 25% av Norges forbruk av kjølte varer skal håndteres av ASKO Sentrallager kjøl. 400 trailere med reoler, roboter, kraner og baner har blitt montert opp. Anlegget består blant annet av ca. 9.000 motorer.

Det nye kjølelageret har fått et samlet gulvareal på omlag 17.000 m2, med tilknyttede arealer for kontor, miljøstasjon og tekniske rom etc. på ca. 4.000m2. 
I tillegg kommer ombygging av eksisterende lager, ca. 7.000 m2 til kjølelager samt opparbeidelse av utomhus areal. 

Totalt omfatter prosjektet 28.700 m2. Prosjektet inneholder mange kompliserte grensesnitt mellom bygg og tekniske fag.