Vålerenga kultur og idrettspark - Nye Vålerenga Stadion

Prosjektet har vært under utvikling siden 2008 med regulering av hele Valle-Hovin arealet, dels for ny stadion med skole og dels for næringsbebyggelse og boligbebyggelse som skal selges for å kunne finansiere stadion prosjektet.

Reguleringen for arealene på Valle Hovin ble godkjent i Bystyret i høsten 2014, og anlegget ferdigstilles til skolestart høsten 2017.

Bygging av nytt fotballstadion for 18.000 tilskuere og ny skole med flerbrukshall. Inkluderer også fasiliteter for skøytehall. Omlegging av enkelte veier og kryss samt infrastruktur knyttet til dette. Prosjektet starter med en rivefase med fjerning av bygninger for å tilrettelegge for nybygg.

Sitowise AS har hatt følgende ansvarsområder

  • Prosjektleder for infrastruktur
  • Byggherrens representant for bygging av stadion, skole, flerbrukshall og infrastruktur
  • KU i hht. Byggherreforskriften for bygging av stadion, skole, flerbrukshall og infrastruktur
Oppdragsgiver

Vålerenga kultur og idrettspark AS

Beliggenhet

Valle Hovin, Oslo

Prosjektomfang

21.000 m2 for idrettsrelaterte arealer og videregående skole

Prosjekt verdi

7 20 mill.

Tidspunkt

2015-2017

Entrepriseform

Totalentreprise (Hent AS)

Prosjektfaser

Utførelse