Rønningen Folkehøgskole

Påbygg og nybygg for skolen, i samt bygging av 12 leiligheter for salg på det private markedet. Riving av gammelt internat og gammelt leilighetsbygg.

Prosjektet består av påbygg på eksisterende undervisningsbygg (opprinnelig bygget 1969), ny flerbrukshall sprengt ned i bakken med kunstgressbane på toppen, nytt internat samt 12 leiligheter i et bygg med p-kjeller.

Utfordrende grunnforhold og fjellsikringsarbeider for flerbrukshall og leilighetsbygg. Utfordrende påbygg til eksisterende undervisningsbygg der eksisterende bæresystem måtte forsterkes.

Nøkkelfakta:

Prosjektets omfang:   8700 kvm totalt, herav 1900 kvm leilighetsbygg og  6800 kvm for folkehøgskolen.

Prosjekt-verdi:               Ca. 200 mill. kr.

Varighet:                         2015-2017

Entrepriseform:            Totalentreprise (Solid Entreprenør)

Prosjektfaser:                Utvikling, prosjektering og utførelse

Sitowise AS hadde følgende roller i prosjektet:

Byggherreombud, byggherrens representant og SHA-koordinator utførelse i henhold  til byggherreforskriften.