Avløs Base - Kolåsbanen

Oslo Sporveier har bygget ny base på Avløs. Utbyggingen har foregått i samarbeid med Veidekke AS som hadde ansvar for å føre opp selve bygningene. Anlegget ble ferdigstilt i løpet av 2015 og basen vil være én av Sporveiens to baser i Oslo.

Avløs base er svært betydningsfull for Sporveien og bidrar til at Sporveien har forsterket og forbedret drift og vedlikehold.

Avløs base stod ferdig august 2015 og omfatter fire nye haller til bruk for oppstalling, innvendig vasking, service og vedlikehold av T-banevogner. Prosjektet inngår som en viktig del av utvidelsen av Kolsåsbanen.

Nøkkelfakta

  • Varighet: 2013-2015 (2016)
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • 16.500 kvadratmeter med 12 innvendige spor (6 vognsett), 1 innvendig spor (3 vognsett) og 2 utvendige hensetning spor (6 vognsett), 2 spor (6 vognsett) for verkstedfunksjoner
  • Innendørs parkering til 25 togsett (75 vogner)
  • Egen hall for fjerning av graffiti og kjellerlokaler med tekniske rom, garderober, oppmøterom, kontor, trimrom, lager, spiserom med kjøkken og 45 parkeringsplasser
  • Sitowise AS sin rolle i prosjektet: Byggeledelse bygg og elektro