Teknisk byggeledelse Holtet base

I forbindelse med planlagt fornyelse av trikken i Oslo, økes kapasiteten for å kunne ta imot nye trikkene. Holtet base bygges ut med nye oppstillingsspor, opprustet bygningsmasse og ivaretagelse av verneverdig arkitektur.

Trikken disponerer i dag anleggene på Grefsen og Holtet for service, vedlikehold og nattparkering for 72 vogner. Mer intensiv utnyttelse av bygninger og arealer skal harmonere med kulturminnevern og tilpasning til omgivelsene (ytre miljø).

Rehabiliteringen av verksted og vognhallsområde er et av de siste tiltakene i oppgraderingen av Ekebergbanen som har pågått siden 2010.

Sitowise AS har rollen som teknisk byggeleder ved Holtet Base for Sporveien AS. Byggelederen ivaretar oppgaver innen signalfaget, så vel som spor og veksel.