Holmen kapasitet gods - Bane NOR

Sitowise AS hadde flere roller ved prosjektet på Holmen i Drammen, inkludert byggeledelse og prosjekteringsledelse for Bane Nor, samt prosjekteringsledelse for rådgiver.

Arbeidene innebar en omfattende oppgradering av jernbaneanlegget på Holmen i Drammen i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell, inkludert

 • Etablering av to ankomstspor og en sporvifte med syv spor
 • Riving og ombygging av deler av havnelageret
 • Omlegging av vann- og avløpsledninger, tele- og strømledninger ved ny tog-trasé samt håndtering av gassanlegg
 • Riving og fjerning gammelt jernbanespor og sviller
 • Etablering av ny plass-støpt jernbanebro samt vanntett betong trau under broen for kryssende trafikk.
 • Kompliserte grunnforhold. Broen måtte fundamenteres med friksjonspeler
 • Jordingsplan for hele prosjektet. Det ble lagt 2-løps kabelkanaler langs hele sporet

Nøkkelfakta:

 • Varighet: 2014 – 2016
 • Prosjektets verdi: 400 millioner

Sitowise`s roller i prosjektet:

 • byggeledelse og prosjekteringsledelse betongkonstruksjoner, bygg og spor for Bane Nor
 • prosjekteringsledelse rådgiver