Nye Oslo Lufthavn sto ferdig i 2017 - dimensjonert til å kunne ta imot 28 millioner passasjerer årlig. Eksisterende flyterminal måtte utvides til å bli dobbelt så stor som tidligere, og ombyggingen av jernbanestasjonen var et viktig ledd i denne utbyggingen.

Jernbanestasjonen blir fortsatt liggende sentralt, mellom den nye og gamle ankomst- og avgangshallen. I tillegg til å legge til rette for kapasitetsøkningen på togene, ble stasjonen bygget større og åpnere med nytt tak og ny ankomst- og avgangshall mot vest.

Ved ombyggingen av jernbanestasjonen på Gardermoen har Sitowise ivaretatt følgende roller:

-  Byggherreombud og koordinator ved bygging av ny flytogterminal på Gardermoen

-  Byggeleder ved bygging av nytt hensettingsspor på Lillestrøm stasjon