Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen

Fellesprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Bane NOR (Jernbaneverket) - og en del av InterCity satsingen. 

Prosjektet har som målsetting å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E6, samtidig som utbyggingen skal redusere reisetiden på Dovrebanen, øke kapasiteten og bedre punktligheten på Dovrebanen. Man håper at satsingen på samferdsel til syvende og sist vil stimulere til vekst og utvikling i Innlandet.

E6-Dovrebanen er siste del av utbyggingen av firefelts E6 mellom Gardermoen og Kolomoen - samtidig som det er første del av utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Eidsvoll og Hamar.

I de tre hovedentreprisene inngår bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane helt opp til skinnegangen. I tillegg vil det være egne entrepriser og bygging av spor og øvrige jernbanetekniske anlegg. 

Sitowise ivaretok følgende roller i prosjektet:

- Prosjekteringsledelse byggeplan E6 – Dovrebanen. Parsell Brøhaug - Strandlykkja

- Prosjekteringsledelse byggeplan E6 – Dovrebanen. Parsell Langset - Brøhaug

- Prosjekteringsledelse detaljplan for Bane NOR ved planlegging og bygging av grunn- og betongarbeider  for nytt dobbeltspor og ny fire-felts E6. Parsell Minnesund-Kleverud.