Tildeling av kontrakt med Bane NOR

Sitowise Oy ble i juni 2017 tildelt rammeavtale for utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner for Bane NOR. Avtalen har en total kontraktsramme på inntil 500 millioner kroner og vil vare i fire år, med opsjon på fire år til.

Avtalen som involverer en lang rekke fag, inkludert: kommunedelplaner, reguleringsplaner og konsekvensutredninger.

Dette er en viktig avtale for Sitowose Oy som etablerte seg på det norske markedet i 2016.

Sitowise Oy er en viktig samfunnsaktør i Finland. Deres ansatte er blant landets fremste rådgivere innen jernbane, geoteknikk, broer og strukturer. I løpet av 35 år i bransjen har Sitowise vært involvert i de aller fleste planleggingsprosjekter innenfor jernbane og infrastruktur i Finland.

Bane NOR har signalisert at det vil være stort behov for omfattende planarbeid fremover for å møte ambisjonene i Nasjonal Transportplan. Dette er den første store avtalen med Bane NOR – og en god mulighet til å ta med seg sine erfaringer fra Finland til Norge.

Vi ser frem til et positivt samarbeid ned Bane NOR.