Endringer i toppledelsen i Sitowise Oy

Styret i Sitowise Oy og administrerende direktør Markus Väyrynen har blitt enige om at Markus Väyrynen fratrer stillingen som selskapets administrerende direktør. Styret vil gjerne takke Markus for arbeidet han har lagt ned i å utvikle Sitowise Oy og for å ha ledet selskapet med suksess i 2018.

På to år har Sitowise oppnådd en tydelig og anerkjent posisjon blant de tre største byggetekniske planleggings- og konsulentselskapene i Finland. Selskapets sterke økonomiske posisjon, høye kompetansenivå og gode og omfattende kunderelasjoner gir en enestående mulighet til å utvikle virksomheten til neste nivå. Tiden er nå inne for å fornye selskapets lederskap for å skape enda raskere utvikling og vekst.
Vi har nå startet arbeidet med å finne en ny administrerende direktør utenfra. I overgangsperioden, som starter 25. februar 2019, vil styreleder Pekka Eloholma tre inn i stillingen som konstituert administrerende direktør, samtidig som han blir sittende som styreleder.

Forretningsområdesjefene Jannis Mikkola og Timo Palonkoski er utnevnt til viseadministrerende direktører i Sitowise Oy fra og med 25. februar 2019.

Utskiftingen av administrerende direktør medfører for øvrig ingen endringer i sammensetningen av ledelsesteamet.

Det vil også bli opprettet en forretningsutviklingsgruppe for å sikre selskapets lønnsomme og bærekraftige vekst og for å styre utviklingsprosjektene i tråd med strategien. Gruppen vil bestå av styreleder Pekka Eloholma, styremedlem Tomi Terho så vel som de viseadministrerende direktørene Jannis Mikkola og Timo Palonkoski.

Vi tror at disse endringene vil gi de beste forutsetningene for en vellykket utvikling av virksomheten i fremtiden.

Styret

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Pekka Eloholma:
pekka.eloholma@gmail.com, tlf. +358 50 555 5590