Byplanlegging som sparer miljøet

Sitowise utfører sine mest betydningsfulle miljøtiltak gjennom sine prosjekter og kundeforhold. Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester og vår kompetanse som fremmer ansvarlighet og miljøvennlighet.

Innenfor forretningsområdet infrastruktur utfører vi f.eks. byplanlegging, trafikkplanlegging og landskapsplanlegging. Våre helhetlige planer tar hensyn til bærekraft i de områdene vi utvikler. Via vårt konsept Elävä kaupunki (Levende by) planlegger vi velfungerende samfunn, trivelige miljøer og smarte byer.

Et mål på vår ansvarlighet er antall miljøvennlige byplanleggingsprosjekter vi gjennomfører.

"Ved hjelp av ansvarlig byplanlegging skaper vi gode forutsetninger for et godt livsmiljø. Miljøvennlige løsninger kommer til syne blant annet gjennom plassering av nybygg og gateområder, håndtering av jordmasser i de berørte områdene, samt ved forbedring av forutsetninger for gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk.”
DI Pia Niemi, Prosjekterende, Byplanlegging

Et eksempel fra den siste tiden er prosjektering av bydelen i Linnanmaa-Kaijonharju hvor vi samarbeider som byutviklingspartner med Oulu by. Ved alt planleggingsarbeid tar vi hensyn til bærekraft, f.eks. ved etablering av effektiv kollektivtrafikk, gode gang- og sykkelveier samt tilstrekkelig store nettverk av grøntområder i den aktuelle bydelen.

”Vår plan benytter seg av eksisterende gateinfrastruktur, noe som reduserer behovet for nybygg. Til tross for fortetting av bystruktur, eller kanskje takket være nettopp den, er det mulig å beholde store områder i naturtilstand,” forteller Pia.

Vårt program for ansvarlighet har tre fokusområder: Hyvinvoiva asiantuntija, Hyvinvoiva yhteisö ja Hyvinvoiva asiakas (Velferd for ekspert, Velferd for samfunn og Velferd for kunden). Som ansvarlig aktør ønsker vi også å følge opp og redusere miljøpåvirkninger av vår egen virksomhet. Et mål for vårt program for ansvarlighet er antall miljøvennlige byplanleggingsprosjekter vi gjennomfører.

For mer informasjon kontakt:
Jenni Lautso eller
Julia Aarinen