Oman toimintamme ympäristövaikutukset

Teemme merkittävimmät ympäristötekomme asiakkuuksiemme ja projektiemme kautta.

Vastuullisena toimijana haluamme kuitenkin seurata ja minimoida myös oman toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia. Ne ovat myös henkilöstöämme koskettavia ja kiinnostavia asioita.

Ympäristönäkökohtia tarkastellaan vuosittain, ja kriteereinä arvioinnissa ovat vaikutusmahdollisuudet, imago ja vaikutusten vakavuus. Sitowisen toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kiinteistöistä ja työympäristöstä, hankinnoista sekä työntekijöiden liikkumisesta. 

Vastuullisuusmittarit, oma toimintaOman toimintamme ympäristövaikutuksia ohjataan yrityksemme toimintaohjeilla koskien mm. liikkumista ja hankintoja. Näiden osalta yritys sitoutuu tiettyyn toimintatapaan ja henkilöstöä kannustetaan ympäristöystävällisiin valintoihin toimintavinkkien avulla. Vinkkejä ovat esimerkiksi lainattavien matkakorttien ja pyörien hyödyntäminen sekä sähköisten kokouspalveluiden hyödyntäminen.

Seuraamme toimitilojemme sähkönkulutusta, Skype- ja videoneuvottelujen käyttöä, henkilöautoa työmatkallaan käyttävien osuutta sekä oman auton käyttöä työ- ja asiointimatkoilla.