Hyvinvoiva yhteisö

Parhaat tulokset tehdään toimijoiden yhteistyöllä. Keskustelemme aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa esimerkiksi toimeksiantojen yhteydessä ja asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla.

Haluamme olla merkittävänä vaikuttajana ja kumppanina mukana yhteisöissä, jotka rakentavat yhteistä, kestävää tulevaisuutta. Toimittamamme älykkäät ratkaisut ja niiden lisääntyvä käyttö osaltaan tukevat hyvinvoivan yhteisön kehitystä ja helpottavat sidosryhmiemme arkea. 

SW_vo_mittarit_Yhteisö.jpg

Olemme luotettava kumppani ja yhteisöllisyyden vahvistaja. Jaamme osaamistamme tuleville sukupolville esimerkiksi toimimalla nuorten mentoreina, työssäoppimisen paikkana ja myöhemmin työnantajana. Sitowisellä laaditaan vuosittain sponsorointiohje, joka linjaa vuosikohtaisen budjetin ja soveltuvat kohteet.

Vastuullinen toiminta ja Eettinen toimintaohjeemme ohjaavat yhteistyötä toimittajien ja kumppanien kanssa. Tavoitteenamme on avoin ja molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö. Edellytämme myös toimittajiltamme ja kumppaneiltamme Eettisen toimintaohjeemme periaatteiden mukaista toimintaa. 

Mittaamme henkilöstömme osallistumista vastuullisuuskampanjoihin, yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja ylläpitämiemme julkisten tietopalveluiden käyttäjämäärää. Seuraamme näiden lisäksi taloudellisia tunnuslukuja, jotta pystymme säilyttämään kilpailuasemamme ja kehittämään toimintaamme.