Raportointi

Raportointi on tärkeä osa vastuullisuutta. Haluamme viestiä avoimesti toimintamme vaikutuksista sekä taloudellisten lukujen lisäksi myös muista luvuista ja tavoitteista. 

Olemme asettaneet vastuullisuudelle seurattavat mittarit. Tulosten lähtötason määrittämisen jälkeen asetamme vuonna 2020 näille tavoitteet, joista raportoimme myös julkisesti.

Kehitämme parhaillaan raportointityökalujamme. Tavoitteena on julkaista ensimmäinen vastuullisuusraporttimme koskien vuotta 2019. Raportointimme tulee kattamaan vastuullisuusohjelmamme fokusalueet, oman toimintamme ympäristövaikutukset ja muita GRI-standardien meille soveltuvia indikaattoreita.