Lähestymistapamme ja vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on yksi strategiamme kulmakivistä ja osana jokapäiväistä työtä ja päätöksentekoa.

Vastuullisuustyötä ohjaavat Sitowisen vastuullisuusohjelma, Eettinen toimintaohje ja muut ohjeistukset sekä yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet ja lainsäädäntö. Vastuullisuudelle on asetettu seurattavat tavoitteet, ja vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti yrityksen hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa. 

Sitowisen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat keskeiset linjaukset, vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteet sekä Eettisen toimintaohjeen. Sitowisen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu vastuullisuudesta.

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja koordinoi ja kehittää vastuullisuustyötä sekä seuraa ja raportoi mittareista, tavoitteista ja saavutuksista. Hän raportoi toimitusjohtajalle vastuullisuustyön toiminnasta sekä antaa tarvittaessa erillisiä selvityksiä vastuullisuuden eri osa-alueista ja niiden edistymisestä.

Liiketoimintajohtajat ja esimiehet vastaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksesta liiketoiminnassa. Yhteiset palvelut, kuten HR ja viestintä, tukevat liiketoimintaa vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.