Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje soveltuu kaikkiin Sitowise Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yksiköihin ja toimintoihin.

Eettinen toimintaohje  auttaa henkilöstöämme, muita edustajiamme ja yhteistyökumppaneitamme noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteitamme. Sitowisen henkilöstön tulee lukea ja ymmärtää Eettinen toimintaohjeemme sekä sitoutua noudattamaan sitä jokapäiväisessä työssään. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintatapaa.  

Epäselvissä tai tämän Eettisen toimintaohjeen tarkennusta vaativissa tilanteissa Sitowise ohjeistaa henkilöstöönsä kuuluvia tahoja keskustelemaan ensisijaisesti oman esimiehen tai vastuullisuusasioista vastaavan johtajan kanssa. Asiakkaana tai muun sidosryhmän edustajana oikea kontakti on yhteyshenkilösi Sitowisessä.

Käytössämme on myös luottamuksellinen yhteydenotto- ja ilmoituskanava, jonka avulla mahdollisista huolenaiheista voi kertoa myös anonyymisti. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Nimettömyyden varmistamiseksi ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB, Whistleblowing Centre.