Ympäristöä säästävää kaupunkisuunnittelua

Sitowise tekee merkittävimmät ympäristötekonsa suunnitteluprojektien ja asiakkuuksien kautta. Kehitämme jatkuvasti vastuullisuutta edistäviä ja ympäristöä säästäviä palveluitamme ja osaamistamme.

Infran liiketoiminta-alalla tehdään esimerkiksi kaupunki-, liikenne- ja maisemasuunnittelua. Laadimme kokonaisvaltaisia suunnitelmia, joissa huomioidaan alueiden kestävän kehityksen näkökulmia. Elävä kaupunki -konseptimme kautta suunnittelemme toimivaa yhdyskuntaa, hyvinvoivaa ympäristöä ja älykästä kaupunkia.

Yhtenä vastuullisuusmittarinamme on ympäristöä säästävien kaupunkisuunnittelu-projektien määrä.

"Vastuullisen kaupunkisuunnittelun avulla luomme edellytyksiä hyvälle elinympäristölle. Ympäristöä säästävät ratkaisut voivat näkyä muun muassa uusien rakennusten ja katualueiden sijoittelussa, alueen maamassojen hallinnassa sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten parantamisessa.”
DI Pia Niemi, Suunnittelija, Kaupunkisuunnittelu

Yhtenä viimeaikaisena esimerkkinä on LinnanmaaKaijonharjun alueen suunnittelu, jossa toimimme Oulun kaupungin kaupunkikehityskumppanina. Suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen näkökohtia, kuten tehokkaan joukkoliikenteen mahdollistaminen, hyvien pyöräily- ja kävelyreittien edistäminen sekä riittävien viherverkostojen toteuttaminen alueella.

”Suunnitelmaratkaisu hyödyntää olemassa olevaa katuinfrastruktuuria, jolloin uutta tarvitsee rakentaa vähemmän. Tiivistyvästä kaupunkirakenteesta huolimatta tai juuri sen ansiosta alueella pystytään säilyttämään laajoja alueita luonnontilaisena”, Pia tarkentaa.

Vastuullisuusohjelmassamme on kolme fokusaluetta: Hyvinvoiva asiantuntija, Hyvinvoiva yhteisö ja Hyvinvoiva asiakas. Vastuullisena toimijana haluamme seurata ja vähentää myös oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Vastuullisuusohjelmamme yhtenä mittarina on ympäristöä säästävien kaupunkisuunnitteluprojektien määrä.