Verkkotoimialan yhteinen käsitemalli helpottaa tiedonvaihtoa ja vähentää väärinkäsityksiä

Sitowise luo parhaillaan verkkotoimialalle yhteistä käsitemallia, jonka tavoitteena on alan standardoinnin edistäminen. Malli valmistuu marraskuussa. Työtä tehdään verkkoalan toimijoita kuullen - seuraavat osallistavat työpajat järjestetään elokuun lopussa.

Johtotietojen käsitemalli kuvituskuva

Tietoliikenne, sähkö, maakaasu, vesi, kaukolämpö, liikenteenohjaus...erilaisten verkkotyyppien kirjo on varsin laaja. Verkkotoimialalla on lukuisia toimijoita, ja kullakin toimijalla omat käsitteensä, joihin heidän prosessinsa ja toimintatapansa on sidottu.

Verkkoalan toimijoilla ei kuitenkaan ole ollut jaettua näkemystä yhteisistä toimintatavoista ja toimialalla käytettävistä käsitteistä.

Nyt Sitowise on luomassa verkkotoimialalle yhteistä käsitemallia yhdessä Viestintäviraston, Helsingin kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden sekä Turun seudun vesihuollon kanssa. Käsitemallia varten on näiden toimijoiden lisäksi haastateltu yli 20 verkkotoimialan asiantuntijaa.

Käsitemalli kuvaa verkkoinfrastruktuurihankkeissa ja prosesseissa käytettävät käsitteet, niiden väliset suhteet sekä oleellisimmat attribuutit.

Samoista asioista puhutaan jatkossa samoilla nimillä

Käsitemallinnuksen tavoitteena on edistää alan standardointia. Käytännössä tavoitetilana on, että samoista asioista puhutaan samoilla nimillä, väärinkäsitykset vähenevät ja tiedonhallinta ja tietojen vaihto eri järjestelmien välillä helpottuu.

Verkkotoimialan yhteisen käsitemallin toteuttaminen on arvokasta verkkotiedon hyödyntämisen, yhteiskäytön ja infrastruktuurin lisäarvopalveluiden näkökulmasta. Yhtä tärkeää on se, että alan toimijat saadaan sitoutettua käsitteistön käyttöön.

Käsitemallinnuksen tavoitteena on edistää alan standardointia. Käytännössä tavoitetilana on se, että samoista asioista puhutaan samoilla nimillä, väärinkäsitykset vähenevät ja tiedonhallinta ja tietojen vaihto eri järjestelmien välillä helpottuu.

Yhteinen johtotietojen käsitteistö helpottaa esimerkiksi seuraavien prosessien edistämistä:

  • Verkkojen yhteisrakentaminen
  • Johtolupien lupaprosessit
  • Tietomallipohjainen kaupunki- ja infrasuunnittelu
  • Lisäarvopalvelut kuten näyttöpalvelut, saatavuuskyselyt ja huoltovarmuus
  • Kaupunkien 5G-valmiuden suunnittelu

Johtotietojen käsitemallia kehitetään KIRA-digihankkeena. Työ valmistuu marraskuun aikana. Hanke on hyvässä vauhdissa, ja ensimmäiset versiot verkkotyyppikohtaisista käsitemalleista on jo toteutettu.

Verkkoalan toimijat vahvasti mukana kehityksessä

Elokuun lopussa järjestettävissä työpajoissa keskitytään verkkotyyppikohtaisten mallien verifiointiin ja avoimien käsitteiden määrittelyyn. Työpajat on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat perehtyneet malleihin etukäteen. Ilmoittautuneille lähetetään päivitetyt materiaalit ennen työpajaa.

Tervetuloa työpajoihin keskiviikkona 22. elokuuta antamaan oma näkemyksesi käsitemallin kehittämisestä! 

Työpajojen sisältö jakautuu siten, että aamupäivällä käsitellään kaasu-, kaukolämpö- ja vesihuoltoverkkoja ja iltapäivällä sähkö- sekä tietoliikenneverkkoja. 

Työpajat järjestetään Viestintäviraston Brainstorm-auditoriossa (Erik Palménin aukio 1, Helsinki). Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 17. elokuuta. 

Ilmoittaudu työpajoihin täällä.

Kira Digi -tunnus