Väylät ja liikenne 2018 - sitowiselälisten esitykset

Väylät & Liikenne 2018 pidetään 5.-6.9.2018 Tampere-talossa.  Tervetuloa kuuntelemaan sitowiseläisten esitelmiä.

Kutsumme myös kaikki seminaariin osallistujat Sitowise-viineille keskiviikkona 5.9. klo 17-19 Tampere-talon talvipuutarhaan. Tervetuloa tapaamaan asiantuntijoitamme.

Sitowiselälisten esitykset:

Keskiviikko 5.9. Pieni Sali, 2. kerros

klo 13.00  Tulevaisuuden liikkumistarpeiden huomioiminen kaupunkikehityshankkeissa,
                    Elina Väistö
  • Kaupungistuminen,  kestävän kehityksen vaatimukset sekä asumisen, työnteon, arvojen ja asenteiden muutokset ovat raivanneet tilaa liikenteen ja liikkumisen uudistumiselle. Avoimen datan, digitaalisuuden, tekoälyn ja automatisaation hyödyntäminen liikenteessä on vasta alussa, ja uusia liikkumispalveluja ja -teknologioita kehitetään jatkuvasti.

klo 15.30   Citylogistiikan uudet tuulet, Iida-Maria Seppä

  • Tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöistä viimeisten kilometrien osuus on huomattava. Euroopan Komissio on jo 1990-luvulta alkaen käynnistänyt ja toteuttanut laajoja verkosto-, tutkimus- ja kehittämishankkeita citylogistiikan tehostamiseksi. Tavoitteena on ollut päästöjen vähentäminen, kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantaminen sekä tavaralogistiikan tehostaminen. 

Torstai 6.9. Duetto 2, 2. kerros

klo 13.30  Mikä on MAIS3+? Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määritelmä ja
                   havainnollistaminen case-esimerkein, Noora Airaksinen

  • Tieliikennekuolemat ovat vähentyneet Suomessa viime vuosikymmenien aikana selvästi, minkä vuoksi on syntynyt tarve ehkäistä myös vakavia loukkaantumisia aiempaa tehokkaammin. Vuonna 2012 EU antoi jäsenmailleen suosituksen yhteiseksi vakavuusmittariksi (MAIS3+) ja kehotti jäsenmaitaan aloittamaan vakavasti loukkaantuneiden tilastoinnin vuodesta 2014 alkaen.  Vakavuusmittari MAIS3+ perustuu lääketieteelliseen kuusiportaiseen Abbreviated Injury Scale (AIS) -luokitukseen. 

Torstai 6.9. Riffi, 2. kerros

klo 13.30   Hämeenlinnan maa-aineshuollon kiertotaloutta tukeva uusi toimintamalli –
                    keskiössä kuljetusmatkojen optimointi, Oona Takala

  • Hämeenlinnan kaupungilla on suuri tarve ja halu kehittää kaupungin maa-aineshuoltoa kohti kestävää, kiertotaloutta tukevaa, toimintamallia. Kehitystyön yhteydessä toteutettiin myös paikkatietoon perustuvan virtuaalisen kiertotalousterminaalin toimintaperiaatteen määrittelytyö. Työkalun määrittelytyötä tullaan jatkamaan piloteista saatujen oppien ja kokemusten perusteella. Uuden toimintamallin tavoitteena on parantaa kaupungin maa-aineshuollon ennakoitavuutta ja kustannustehokkuutta sekä vähentää maa-aineshuollosta syntyviä ympäristöhaittoja.

Torstai 6.9. Maestro, 3. kerros

klo 13.30  Estonian experiences and plans in transport digitalization and automation,
                   Maarja Rannama, ITS Estonia | Helsinki Metropolitan area – functional model
                   and pilot combining societal and open for all transport services,
                      Pekka Eloranta

  • Helsinki, Vantaa ja Espoo toteuttivat yhteistyössä 2017 – 2018 uudenlaisia tehokkaita kuljetuspalveluja koskevan tutkimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa pääkaupunkiseudun julkisesti rahoitettujen henkilökuljetuksiin pohjautuva MaaS-palvelukokeilu. Työssä toteutettiin kokeilukäyttöön kolmansille osapuolille avoin MaaS-palvelualusta. Kokeilun päätavoitteena oli kytkeä Helsingin seudun joukkoliikenne ja kaupunkien rahoittamat lakisääteiset henkilökuljetukset yhtenä palvelukokonaisuutena osaksi laajennettavaa/skaalautuvaa MaaS-palvelua.