Vastuullisuuteen vahvistusta – Julia Aarinen Sitowisen vastuullisuusasiantuntijaksi

Ensi vuoden alusta Sitowisellä on oma vastuullisuusasiantuntija. Julia Aarinen on ympäristö- ja energiatekniikan DI, joka on tehnyt niin yritysvastuun olennaisuusanalyysejä ja vastuullisuusviestintää kuin työskennellyt hiilijalanjälkilaskelmien ja erilaisten hankkeiden ympäristövaikutusten parissa. Asiakkaina on ollut eri alojen toimijoita aina pienistä yrityksistä kansainvälisesti toimiviin pörssiyhtiöihin. Sitowisellä Julia on työskennellyt aiemmin Infra-liiketoiminnassa keväästä 2018.

Vastuullisuus on arkisia tekoja

Julian mielestä vastuullisuuden ja yritysvastuun kenttä on nykyään hyvin laaja. Tärkeintä on tunnistaa kullekin organisaatiolle ne olennaisimmat kohdat ja mikä vaikutus organisaation toimilla on ympäristöön ja yhteiskuntaan. On monenlaisia strategioita, visioita ja raportteja, mutta näiden rinnalla on kuitenkin kyse arkisista asioista – esimerkiksi mitä valintoja tehdään päivittäin projekteja toteutettaessa, miten henkilöstö voi työssään hyvin ja miten yritys voi vähentää omia päästöjään.

”Haluaisin, että jokainen sitowiseläinen osaa kertoa vastuullisuuden näkymisestä työssään – sekä palveluissamme että omassa toiminnassamme. Välillä ollaan jopa turhan vaatimattomia tai ei huomata vastuullisuutta edistäviä valintoja, vaikka vaikutukset voivat olla merkittäviä. Ei tarvitse olla täydellinen viestiäkseen näistä ulospäin.”,
Julia Aarinen kertoo.

Sitowiseläisillä on mahdollisuus vaikuttaa

Julian mielestä vastuullinen toiminta on jatkuvaa tekemistä eikä jokin saavutettava päämäärä. Tämä yhtälö edellyttää kaikkien sitowiseläisten panosta ja vastuullisuushatun päässä pitämistä kaikissa palveluidemme vaiheissa.

”Sitowiseläisillä on suuri hiilikädenjälki palveluidemme kautta. On merkittävää, miten suunnittelemme ja toteutamme kestävää infraa ja rakennuksia. Vastuullisten palveluidemme lisäksi haluamme pitää huolta asiantuntijoidemme hyvinvoinnista ja oman toimintamme päästöistä.”,
Julia kiteyttää.