Vastuullisuusraportti julkaistu

Sitowise on julkaisut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportissa annetaan ääni henkilöstölle, nostamalla heidän työnsä vastuullisuusvaikutukset raportin keskiöön.

Sitowise-konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander korostaa Sitowisen tekevän merkittävimmät vastuullistekonsa projekteilla, luodessaan niin parempia liikenneyhteyksiä, kaupunkirakennetta kuin koteja, kouluja ja työpaikkojakin.

“Työmme on vahvasti mukana ihmisten arjessa. Tekemämme ratkaisut ja innovaatiot edellyttävät vahvaa ymmärrystä niiden vastuullisuudesta. Oli luontevaa antaa raportissa ääni asiantuntijoillemme, jotka tekevät työssään vaikuttavimmat vastuullisuusvalintamme”.
Minttu Vilander

Sitowisen toiminta käynnistyi vuoden 2018 alussa, kun pitkän historian omaavat Sito Oy ja Wise Group Oy fuusioituivat. Konserni on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut merkittävästi niin orgaanisesti ja yrityskaupoin ja laajentanut toimintansa myös Ruotsiin. Toimitusjohtaja Pekka Eloholman mukaan vastuullisuus on alusta saakka ollut yrityksen toiminnan ytimessä, mutta olennaisimpien kysymysten tunnistaminen ja vastuullisuusajattelun juurtuminen arkeen vaatii tekemistä

“Uskon, että henkilöstöllemme oli tärkeää, että lähdimme vastuullisuustyössämme heti liikkeelle. Teimme ensin ison työn vastuullisuuden olennaisuusanalyysin kanssa. Tunnistimme siinä tahtomme huolehtia niin ympäristöstä, asiakkaista kuin omasta henkilöstöstämme. Kyse oli nimenomaan jo olemassa olevan tunnistamisesta, sillä mehän olemme tehneet tätä kaikkea osana projekteja jo pitkään. Nyt tuomme sen kirkkaammin esiin niin itselle kuin sidosryhmillemmekin”, Eloholma kuvaa.

Tavoitteena vastuullisimman asema

Sitowise on asettanut tavoitteekseen aseman koko alansa vastuullisimpana toimijana. Työ eettisen toiminnan varmistamiseksi ja omien toimintaprosessien vastuullisuuden parantamiseksi tulee olla saumaton osa asiantuntijoiden ja projektien arkea.

“Tähän saakka tekemämme työ ja tämä ensimmäinen raportti ovat liikkeellelähtö. Meidän on sisäistettävä vastuullisuuden sisältö toimialallamme ja Sitowisessä, sillä tavoitteet ja painopistealueet eivät voi tulla ulkopuolelta annettuna. Vastuullisuuden mittareiden ja tavoitteiden sekä vertailukehikon kehittäminen on meille pitkäjänteistä, jatkuvaa työtä. Nyt julkaistun raportin luvut ja tulokset ovat pohja, jonka päälle rakennamme tulevat tuloksemme”, Vilander korostaa.

Tästä linkistä raporttiin: https://www.sitowise.com/fi/vastuullisuus/raportointi