Vastaa kyselyyn ja osallistu akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelon kehittämiseen

Akustiikan tehtäväluetteloa AKU12 on käytetty akustiikkasuunnittelun ostamisen, myymisen ja tehtävänaikaisen työn seurannan apuna nyt kolmisen vuotta.

Tehtäväluetteloilla pyritään varmistamaan tilatun työn laatu ja riittävyys sekä tekijän että tilaajan näkökulmista. TIlaajaa se auttaa myös laatimaan tarjouspyyntöjä ja ymmärtämään saatuja tarjouksia.

Akustiikan tehtäväluettelon luominen oli pitkä prosessi. Hanke käynnistettiin Helimäki Akustikot Oy:n toimesta jo vuonna 2007. Työ jatkui Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) akustiikkatoimikunnassa. Valmista tuli vuonna 2015 osana isoa rakentamisen tehtäväluetteloiden uudistamishanketta. Osapuolina olivat tuolloin sekä RAKLI, SKOL, ATL, STUL ja NSS.

Vuonna 2019 tehtäväluettelo AKU12 uudistetaan. Tähänastiset käyttökokemukset ovat osoittaneet, että luettelon sisältö jäi monitulkintaiseksi. Kaikilta osin se ei myöskään enää vastaa käytäntöjä ja määräyksiä. Koko luettelon ison tavoitteen (laadunvarmistus) edistymistä haittaavaa on myös se, että luetteloa käytetään ylimalkaisesti. Joskus ei ollenkaan. Sisältöjä ei tarkenneta hankekohtaisesti, mikä kuitenkin olisi avain luettelon saamiseksi palvelemaan parhaalla tavalla kutakin hanketta. Luettelon olemassaololla on runsaasti ansioita. Muun muassa mainitut puutteet tarkoittavat kuitenkin esimerkiksi, että tarjousten pyytäjät saavat alalta edelleen hyvin erimittaisia tarjouksia.

Tehtäväluettelon puutteista puhuttaessa vedotaan usein "ikuisuusongelmiin." Tai siihen että ilmiöt (tarjousten yhteismitattomuus) koskettavat muitakin suunnittelualoja.

Me Helimäki Akustikoilla uskomme kuitenkin oman vaivannäön kautta syntyvään edistykseen. Uskomme, että asiat voivat olla paremmin. Ja kun ovat, koko ala hyötyy. Siksi olemme jälleen ottaneet tehtäväluettelon uudistustyön vetääksemme.

Käytännön tekeminen tapahtuu jälleen isoissa verkostoissa RAKLI:n, Rakennustiedon ja eri suunnittelutoimistojen välillä. Sinunkin panostasi pyydetään mukaan.  

Uudistuksella tavoitellaan luettelon päivittämistä sellaiseksi, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin nykypäivän akustiikkasuunnittelua. Luettelon tulee olla suunnittelijan näkökulmasta selkeämpi ja tarkoituksenmukaisempi. Jotta tämä voi tapahtua, tulee alalla ensin tunnistaa ja dokumentoida paremmin kunkin hankkeen näkökulmasta olennaiset suunnitteluasiat ja se, milloin on näiden aika.

Tilaajan näkökulmasta tavoittelemme selkeämpää ja käyttäjäystävällisempää tehtäväkirjausta. Haluamme akustiikka-alana ja alalla yhdessä auttaa tilaajia näkemään paremmin sen mitä ollaan tilaamassa ja mitkä ovat juuri tämän hankkeen kannalta olennaisimmat tehtävät. Toivomme että tilaajat hyötyvät tästä myös suunnittelutarjousten vertailtavuuden paranemisena.  

Tehtäväluettelon käyttökokemuksista kerätäksemme ja uudistamisen kulmia varmistaaksemme viemme kyselykierroksen luettelon käytöstä. Se kilahtaa rakennusliikkeissä, suunnittelutoimistoissa ja rakennuttajilla pöydille vielä ennen joulua. Jos henkilökohtainen sähköposti jää sinulta saamatta, niin linkki kyselyyn on myös tässä:    https://tinyurl.com/AKU12-kehittaminen

Toivomme kovasti, että saamme kyselyillä kasaan riittävän määrän työlle tarpeellista tietoa. Lähde sinäkin mukaan alamme kehtitämistyöhön!