Uusiin taloihin pienempi hiilikuorma

Sitowisen talo-liiketoiminnan 800 asiantuntijaa tuottavat asiakkaidensa hankkeisiin esimerkiksi rakenne-, LVIA-, sähkö-, energia- ja korjausrakennussuunnitelmia, erilaisia tarkastuksia ja selvityksiä, rakennuttamispalveluja sekä paloteknisiä ja akustisia suunnitelmia. 

"Talonrakennussuunnittelun säädösten perustavoite on aina ollut terveellisen ja turvallisen elinympäristön rakentuminen. Nyt säädökset ovat täydentymässä energiatehokkuuden kasvattamisen lisäksi hiilijalanjäljen pienentämisen, kiertotalouden edistämisen ja muun muassa tilojen muuntojoustavuuden parantamisvaateilla”
Sitowisen Talotekniikka-toimialan johtaja Jan Tapper.

Parhaat ratkaisut jo suunnitteluvaiheessa

Hiilineutraaliustavoitteen edistäminen on keskiössä monissa Sitowisen sisäisissä työryhmissä, joissa haetaan keinoja asiakkaiden tukemiseen heidän pyrkiessä kohti uusien säännösten mukaisia rakennuksia ja rakennettuja alueita.     

- Vastuullisuusajattelumme mukaisesti vaikutamme ympäristöömme voimakkaimmin asiakkuuksiemme ja suunnitteluprojektiemme kautta. Keinojen etsiminen hiilijalanjäljen pienentämiseen on näin mitä parasta vastuullisuustyötä, josta olemme ylpeitä, kuvaa Tapper.

Otaniemen Väre edelläkävijänä

Yhtenä esimerkkinä edelläkäyvästä suunnittelukohteesta on ollut Aallon yliopistokampuksen maamerkki Väre Otaniemessä. Mittavan 41 000 m2 kompleksin rakenne-, LVI-, automaatio- ja akustiikkasuunnittelu ovat olleet Sitowisen vastuulla.

-Rakennuksessa panostetaan päästöjen vähäisyyteen kautta linjan. Uusiutuvaan maalämpöön pohjaavaa energiaratkaisua kehitettiin yhdessä myös Geologian tutkimuskeskuksen ja Green Building Partnersin kanssa, kuvaa suunnittelusta Sitowisessä vastannut osastopäällikkö Johannes Helander.

Aallon kampuksilla pyritään vähentämään rakennetun ympäristön päästöjä sekä energiatehokkutta parantamalla että panostamalla paikalliseen energiantuotantoon, kuten geo- ja aurinkoenergiaan. Koko Otaniemen kampus pyrkii olemaan energiaomavarainen vuonna 2030.

- Kohteen energiatehokkuustavoitteet olivat siksi aivan poikkeukselliset. Työryhmämme sai käyttää ratkaisujen hakemiseen kaiken osaamisensa, selvittää Helander.

 

Tavoitteenamme Sitowisessä on olla toimialamme vastuullisin kumppani. Vastuullisuusohjelmassamme on kolme fokusaluetta: Hyvinvoiva asiantuntija, Hyvinvoiva yhteisö ja Hyvinvoiva asiakas. Vastuullisena toimijana haluamme seurata ja vähentää myös oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Vastuullisuusohjelmamme yhtenä mittarina on suunnittelemiemme rakennusten E-luku.