Sitowise mukana kehittämässä turvallista älyliikenteen infrastruktuuria

Langattomien verkkojen turvallinen vuorovaikutus on olennaista digitaalisten liikennepalveluiden nopeassa kehityksessä. Sitowise on mukana kansainvälisessä yhteistyössä liikennepalveluiden kyberturvallisuuden edistämiseksi. Uusia ratkaisuja testataan esimerkiksi Kemin ja Kevitsan kaivoksen välillä liikkuvien rekkojen ja tiesääasemien parissa.

Sitowise osallistuu EU- ja Business Finland -rahoitteiseen SafeCOP-yhteistyöhankkeeseen, jossa pyritään parantamaan turvallisuuskriittisten palveluiden toimintavarmuutta kyberturvallisuuden keinoin. Sitowisen päätehtävä projektissa liittyy vuorovaikutteisten tiesääasemien toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä havaintotietojen keruujärjestelmän toteuttamiseen. 

Kahdensuuntaista tiedonvaihtoa - nopeasti ja luotettavasti

Tyypillisesti liikenteen säähavaintotieto välittyy loppukäyttäjille tieoperaattoreiden tai viranomaisten kautta. SafeCOP-projektissa testataan ajantasaisen säätiedon välittämistä myös suoraan sääasemalta loppukäyttäjälle langattoman teknologian keinoin. Lisäksi ajoneuvoista voidaan myös välittää täydentävää havaintodataa takaisin sääaseman suuntaan. 

Toimintamallia testataan Pohjois-Suomessa, jossa osana projektia kerätään automatisoidusti kitkadataa Kemin ja Kevitsan kaivoksen välillä liikkuvista rekoista. Kitkadata siirtyy automaattisesti Ilmatieteen laitoksen tiesääasemiin niiden ohi ajavista rekoista. 

Tiesääasemat myös välittävät automaattisesti eteenpäin tätä ja muuta keräämäänsä dataa järjestelmään kytkeytyneille ajoneuvoille. Kaikki kerätty data viedään IoT-pilveen, josta sitä voidaan jakaa edelleen tienkäyttäjille ja muille dataa tarvitseville.  

Sitowisen Louhi-palvelulla kerätään havaintotietoa liikenteestä

Mobiili-Louhi.pngProjektissa kehitetään myös Sitowisen Louhi-palvelua ja erityisesti sen mobiilikäyttöä. Louhi-sovelluksilla kerätään havaintoihin perustuvaa tietoa olosuhteista ja tapahtumista tie- ja katuverkolla. 

”Kehitämme Sitowisen Louhi-teknologiaa siten, että se voidaan jatkossa integroida automaattisiin tie- ja säätiedonkeruun ratkaisuihin. Testaamme myös tällaisten palveluiden globaalia kyberturvallisuutta parantavaa toimintamallia”, kertoo johtava konsultti Pekka Eloranta Sitowiseltä. 

SafeCOP-yhteistyöhankkeessa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Pohjoismaista sekä Italiasta ja Portugalista. Suomesta ovat mukana Sitowisen lisäksi Ilmatieteen laitos ja Alten Finland.

Katso projektiin liittyvä video täällä.