Tietomallinnus maisemasuunnittelussa

Tietomallinnus on osa tämän päivän maisemasuunnittelua ja siihen sisältyy monia erilaisia asioita. Suuri osa niistä on vielä kehitysasteella olevia tavoitteita. Tietotekniikan kehittyessä on esim. pistepilvien käyttö yleistynyt yllättävän nopeasti. Toisaalta mallien tietosisällön määrittely, käyttöönotto ja hyödyntäminen kehittyy hitaasti. Nykyään projekteissa tietomallinnusta käytetään tarvittavissa osissa.

Kuva Sitowise:  Näkymäkuva Tampereen Sellupuiston esittelymallista. Virtuaalimallissa voidaan liikkua vapaasti ja vaihtaa esimerkiksi kellonaikaa, vuodenaikaa ja säätä.

Miksi tietomallinnetaan?

Tarve mallintamiseen lähtee useimmiten tilaajalta. Jotta suunnitelma-aineisto voidaan mallintaa, se tarvitaan tietyssä muodossa. Tämä voi tarkoittaa määrätyn nimikkeistön ja ominaisuustietojen käyttöä. Mallinnusohjelmien työkaluja käytetään suunnittelun apuna, jolloin maastonmuokkauksen suunnittelu on nopeaa ja realistista. Suunnitelman tarkentuessa voidaan jatkuvasti seurata kaltevuuksia, luiskien tarvitsemaan tilaa ja massatasapainoa. Uusien älykkäiden suunnitteluobjektien luominen itse on tulossa mukaan alalle.

Tietomalleja käytetään suunnittelun aikana eri alojen suunnitelmien yhteensovittamiseen ja tarkastamiseen yhdistelmämalleilla. Niitä varten suunnitelmat mallinnetaan kolmiulotteisesti realistisilla tilanvarauksilla, esimerkiksi maisemasuunnittelussa tarkastellaan mm. kasvualustan ja juuriston tarvitsemaa tilaa muun maanalaisen infrastruktuurin kanssa. Tarkastuksessa yhdistelmämalleihin voidaan lisätä kommentteja.

Suunnitelmien havainnollistaminen

Suunnitelmien havainnollistamiseen tehdään visuaalisesti korkeatasoisia esittelymalleja. Ohjelmien kehittyessä saadaan karkeat tai tekniset suunnittelumallit entistä suoraviivaisemmin esittelymalleiksi. Käsityö vähenee ja päivittäminen on nopeaa. Lisäksi esittelymallit vastaavat suunnitelmia tarkemmin kuin kuvasovitteet. Esittelymalleista on perinteisesti tuotettu erikseen näkymäkuvia ja videoita, mutta niiden käyttö suoraan virtuaalimalleina yleistyy. Jatkossa niitä käytetään yhä enemmän virtuaalilaseilla tai mobiililaitteilla paikan päällä suunnittelukohteessa.

Tietomallinnus on kehittynyt erillään ja erilaiseksi infra- sekä talosuunnittelussa, ja nimikkeistöt sekä mallinnusvaatimukset ovat erilaisia. Infrasuunnittelussa on ollut tärkeää pinnantasauksen, väylien ja rakenteiden pintojen mallintaminen mm. rakennustyömaan koneohjausta varten. Talosuunnittelussa lähtökohtana on ollut suunnitelmien tarkastelu kolmiulotteisesti ja piirustusten tuottaminen mallista.

Maisemasuunnittelussa mallinnetaan talosuunnittelun tapaan erityisesti kansipihoja, mutta yleisillä alueilla kuten katu- ja viheralueilla toimitaan infrasuunnittelun mukaisesti. Rakennusalan tietomallinnuksen standardeja kehitetään jatkuvasti kansallisesti ja kansainvälisesti. Nimikkeistöjä ja mallinnusvaatimuksia tarkennetaan sekä yhteensopivuutta parannetaan, jotta saadaan jatkuvasti parempia ja hyödyllisempiä tietomalleja. Maisemasuunnittelijat ovat mukana tässä loputtomassa työssä.