Täyden palvelun paloteknistä suunnittelua

Sitowisestä löytyy asiantuntemusta kaikenlaisiin paloteknisiin suunnittelutarpeisiin.

Mielenkiintoisia hankkeita: voimalaitosprojekti Tanskan maalla, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kuopion museon laajennus, jopa kolme hotellihanketta Turussa, teollisuuskohteita telakasta jakelukeskukseen... Sitowisen Paloteknisellä suunnitteluosastolla riittää vauhtia. Kiirettä on pitänyt siihen malliin, että paloteknisen asiantuntemuksen tarve on kasvavan mielenkiintoisen hankeporftolion myötä käynyt selväksi.

Paloteknistä asiantuntemusta tarvitaan

Tarpeet paloteknisen asiantuntemuksen kasvattamiselle ovat lisääntyneet vuosien mittaan haastavien projektien myötä. Nykyisellään alan asiantuntijoita työskentelee Sitowisellä Espoossa, Turussa ja Oulussa.

Paloteknisiä kysymyksiä nousee jo talon sisäisissä projekteissa esiin jatkuvasti niin infrasuunnittelussa vaikkapa maanalaisten tilojen kohdalla kuin luonnollisesti erityisesti talonrakennus- ja peruskorjaushankkeissa.

– Erityisesti modernien monitoimitilojen asettamat vaatimukset ovat suunnittelijoille haastavia hallita. Alan uudistuneet määräykset ja niiden tulkinta tuottavat yhä eri alojen suunnittelijoille päänvaivaa. Konsultaatiolle on muutenkin hektisessä suunnitteluvaiheessa todella tarvetta, osastopäällikkö Jussi Taponen huomauttaa.

Monesta muusta suunnittelualasta palotekninen suunnittelu poikkeaakin juuri siinä, että se keskittyy erityisesti aikaan ennen rakennuslupavaihetta.

Jussi Taposen mukaan viranomaiset pystyivät aikaisemmin opastamaan ja ohjaamaan suunnittelua paljonkin, mutta nykyisin heillä ei ole siihen resursseja. Suunnittelijan on selvittävä työstä itse. Eikä se ole ihan helppoa. Osaavien paloteknisten suunnittelijoiden löytäminen ei välttämättä ole sekään ihan helppoa.

Paloteknisiä suunnittelijoita ei nimittäin edes suoranaisesti kouluteta missään oppilaitoksessa tai korkeakoulussa.

Alalla on kuitenkin pystytty kääntämään ongelma eduksi: kun suoraa opintopolkua ei ole olemassa, suunnittelijaksi pätevöidytään erilaisista taustoista ja monella tapaa. Myös Sitowisen Paloteknisen suunnittelun osaston asiantuntijoilla on hyvin erilainen tausta.

Paloteknistä suunnittelua tekevät asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja konsultoivat monia eri alojen suunnittelijoita, kuten arkkitehti- ja rakenne- ja LVIS- sekä automaatiosuunnittelijoita. Niinpä on eduksi, että heillä on myös hyvin monenlaista koulutusta ja kokemustaustaa.

Meiltä löytyy kokemusta niin paloturvallisten rakenteiden suunnittelusta kuin tutkimustyöstä VTT:n paloturvallisuusryhmässä ja täyden mittakaavan polttokokeista Pelastusopiston tiloissa. Meillä on asiantuntemusta sähköturvallisuudesta, paloilmoittimista ja sammutuslaitteista. Osastolla on pelastusviranomaistaustaa ja savusukellusosaamistakin,
ryhmäpäällikkö Tuomo Rinne luettelee tyytyväisenä.

–Paloteknisten suunnitelmien ja laskennallisten tarkastelujen, kuten palo- ja poistumissimulointien lisäksi, tiedämme myös käytännössä, miten palo voidaan sammuttaa tai millaista on savusukeltaa, Tuomo Rinne tiivistää. – Palveluihimme kuuluvat myös yritysten paloturvallisuuskoulutukset, -auditoinnit sekä pelastusharjoitusten järjestäminen.

Jussi ja Tuomo sanovat, että osaston kokoonpano on erinomainen. – Meillä kaikilla on yli 10 vuotta hyvinkin erilaista kokemusta palo- ja pelastusmaailmasta. Kun kokoonnumme ryhmässä pohtimaan ratkaisuja eri tilanteisiin voimme tuoda uusia näkökantoja esille, etsiä uusia tarttumapintoja jalostettavaksi.

Osaamista myös päivitetään. Vaikka varsinaista paloteknistä suunnittelua ei voikaan opiskella, esimerkiksi Aalto-yliopisto tarjoaa syventäviä kursseja ja niitä hyödynnetään.

Koko elinkaari huomioon

Vaikka palotekninen suunnittelu onkin pääsääntöisesti tehty rakennusluvanjättövaiheessa, suunnittelun aikana tehdyillä päätöksillä on tietenkin kauaskantoiset vaikutukset. Ei vielä riitä, että ratkaisut ovat varmasti määräysten mukaiset ja turvalliset, jotta lupa saadaan. Ratkaisujen tulee toimia tositilanteessa koko rakennuksen elinkaaren aikana.

–Paloteknisten järjestelmien huoltotarvetta ei aina muisteta ottaa huomioon, varsinkaan, kun kiinteistön käyttäjätaho on toinen kuin sen rakennuttaja/rakentaja. Ei riitä, että järjestelmä, kuten paloilmoitin- tai sammutusjärjestelmä on kerran asennettu, on myös mietittävä, miten se toimii rakennuksen käyttöiän aikana ja minkälaista huoltoa se vaatii, Jussi Taponen painottaa.

Kaikki projektit kiinnostavat

Tiiviistä työn touhusta huolimatta Sitowisen Paloteknisen suunnitteluosaston asiantuntijat sukeltavat innolla uusiin mielenkiintoisiin tehtäviin. Hankkeen koolla sinänsä ei ole väliä. Arkkitehdin tuoma parin päivän selvitystä edellyttävä ongelma voi olla yhtä mielenkiintoinen pähkinä purtavaksi kuin suuremman hankkeen useamman viikon palotekninen suunnittelu laskennallisine tarkasteluineen.

Jos jotakin voisi toivoa, niin sitä, että paloteknisen suunnittelun tarve muistettaisiin ajoissa. –Sitäkin tapahtuu, että kesken kaiken huomataan rakennusluvan ehtona  ollut savunpoistosuunnitelma rakennuksessa. Kyllä  savunpoisto jälkikäteenkin sinne saadaan, mutta huomattavasti hankalammin, Jussi Taponen huokaa.

hallipalo.png

Urheilunhallin palosimulointi, jolla tarkastellaan mm. savun leviämistä.

teksti: Dakota Lavento